El Parlament ha impugnat davant del Tribunal Suprem l’acord de la Junta Electoral Central (JEC) que deixa sense efecte la credencial com a diputat del secretari tercer de la Mesa, el cupaire Pau Juvillà, i ordena que la Junta Electoral Provincial de Barcelona expedeixi la credencial del següent candidat a la llista de la CUP. A l’escrit s’informa al Suprem que el Parlament ha aprovat una resolució que declara que no concorre cap causa d’incompatibilitat del diputat Juvillà ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat, per la qual cosa considera “imprescindible” suspendre l’execució de la sentència.

“En aquest cas, a diferència del precedent que ha suposat l’acord de la JEC relatiu a Joaquim Torra i Pla, no ha hagut una inactivitat del Parlament sinó que s’ha aprovat un acte parlamentari que es contraposa jurídicament a l’acord de la JEC de 20 de gener de 2020”, subratlla el text que aquest matí ha fet arribar la Cambra al Suprem després que ahir la JEC va notificar al Parlament que la presidenta, Laura Borràs disposa de cinc dies hàbils per retirar l’escó al diputat cupaire, inhabilitat per haver mantingut llaços grocs al seu despatx de la Paeria en període electoral.

Conflicte d'atribucions

El recurs es refereix al fet que l’acte impugnat no està relacionat amb un procés electoral en curs i pot afectar l’autonomia parlamentària i les atribucions del Parlament sobre l’estatut dels diputats. Planteja en aquest punt "un conflicte d’atribucions en què el Parlament pretén defensar el seu fur enfront d’un acte que considera que ha envaït la seva esfera d’autonomia".

Adverteix, a més, que l’acord de la JEC “incideix de ple en el dret de participació política”, tant pel que fa el sufragi actiu com el passiu; i assenyala que tindria efectes per dues raons: “per privar a una persona de l’exercici d’un càrrec electe i per la dificultat de poder-lo recuperar en cas d’una sentència estimatòria del recurs, en la mesura que la legislació electoral no estableix cap mecanisme per revertir una substitució, un cop feta aquesta efectiva”.

Escó personalíssim

“L’execució de l’acord de la Junta Electoral Central genera un problema que compromet directament a la mateixa composició de la Cambra, atès que no és en absolut irrellevant que aquesta es configuri exclusivament per diputats i diputades a qui legalment correspon exercir el càrrec”, afegeix l’escrit que subratlla amb insistència el “caràcter personalíssim” de la condició de diputat i el fet que el càrrec no és del partit sinó de la persona.

Per tot plegat subratlla la necessitat de suspendre l’execució per evitar que pugui produir algun prejudici o situació irreparable o irreversible damunt dels drets del diputat afectat i sobre la composició i funcionament de la Cambra. El text incideix de nou en la consideració que “la Junta Electoral no és competent” tant per la matèria com pel fet que la decisió s’ha adoptat al marge d’un procés electoral. Recorda que, segons la doctrina del Suprem, correspon al Parlament substanciar les causes d’incompatibilitat. A més, recorda que, a banda de la interpretació que fes del cas el Suprem el 28 d’abril passat, encara hi ha pendent la decisió que adopti el TC com a conseqüència del recurs d’empara que va presentar Juvillà.

“No oblidem, finalment, que el dret a la presumpció d’innocència, junt amb el de participació política, es troben especialment en risc quan es tracta d’aplicar una causa d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic que encara no hagi estat confirmada per sentència ferma”, adverteix.