Marta Ferrusola, esposa de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol s'ha revelat com una virtuosa del llenguatge en clau. Així ho demostren les ordres que dirigia a la banca andorrana Reig per moure diners del patrimoni familiar entre els seus comptes i els del primogènit de la família, Jordi Pujol Ferrusola, en les quals s'identificava com la "mare superiora". En canvi, la correcció ortogràfica no era precisament la principal virtut de Ferrusola.

Fins a 9 faltes d'ortografia en català, en un text de set línies, es poden detectar a l'ordre que Ferrusola va adreçar a la Banca Reig el 14 de desembre de 1995 per ordenar una transferència de 2 milions de pessetes (als quals es refereix com a "missals") al compte del seu fill Jordi ("el capellà").

En negreta, a l'esquerra, les faltes comeses a l'escrit original; i, al costat, el text correcte:

Reverend Mosen, soc la mare superiora / Reverend Mossèn, sóc la mare superiora

de la Congregació, desitjaria que traspa [s?] / de la Congregació, desitjaria que traspa[s-]

ses dos misals de la meva bibliote- / sés dos missals de la meva bibliote-

ca a la biblioteca del capella de / ca a la biblioteca del capellà de

la parroquia, ell ja li dirà a on / la parròquia, ell ja li dirà on

s'ha de colocar / s'ha de col·locar

Molt agraida / Molt agraïda

(Signat: Marta Ferrusola)