L'economista Santiago Niño Becerra ha explicat per què l'ONU ha estirat les orelles a Espanya per la desatenció que al seu entendre practica amb la pobresa. Becerra ha explicat que es tracta d'un fatal cercle viciós que té l'economia espanyola.

"El raonament és simple: gran part de l'estructura del PIB d'Espanya necessita baixa inversió i baixa qualificació del factor treball, cosa que suposa baixa productivitat, baixos salaris i alta precarietat. Això implica una baixa pressió fiscal que es tradueix en una recaptació insuficient i en constants dèficits fiscals, a la qual cosa s'ha de sumar un alt nivell de frau i d'elusió fiscal. Un dels qui reben per aquesta situació és la despesa social", ha indicat.