L'economista Santiago Niño Becerra ha manifestat a la xarxa, que el problema d'Espanya és "la baixa i molt baixa productivitat". L'economista s'ha referit d'aquesta manera a un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que assenyala que la immigració és "l'única alternativa realista" a la despoblació a Espanya i Catalunya. L'investigador i professor de Geografia de la UAB Joaquín Recaño, autor de l'estudi, ha apuntat que "aquesta situació deixa la immigració com a única alternativa realista per a recuperar els territoris despoblats, i la recuperació de la natalitat no hi és ni se l'espera". 

Niño Becerra no està d'acord amb aquestes conclusions i recorda el problema de la baixa productivitat, mentre aposta per una immigració amb contracte. "Una immigració amb contracte de treball, no? I amb permís de residència vinculat a aquest contracte de treball? Segueixo pensant que el problema d'Espanya és la baixa o molt baixa productivitat", insisteix.

Segons l'estudi de la UAB, la línia de defensa contra la despoblació ja no es troba als pobles petits, sinó que s'ha traslladat a les ciutats intermèdies i capitals de comarca de moltes províncies de l'interior peninsular. Els autors han analitzat les 264 zones de l'Estat espanyol (un 73,3%) que van tenir pèrdues netes de població entre 1960 i 1981, quan es va concentrar el 65% de la despoblació de les zones rurals, i han indagat sobre aspectes poc coneguts d'aquesta fase de l'èxode rural espanyol, per a comprendre les dinàmiques actuals de despoblació. 

Espanya rural

 

Així, la investigació assenyala que els mecanismes que "van afavorir la despoblació a l'Espanya del desenvolupisme (com la pobresa, el capital humà, l'aïllament geogràfic i la dependència de l'agricultura) han decaigut en l'actualitat", i que s'ha produït un envelliment de la població en zones rurals. El principal mecanisme de declivi demogràfic entre 1960 i 1981 va ser l'èxode migratori, encara que en l'actualitat s'ha substituït pel "decreixement natural associat a l'envelliment demogràfic". "Si l'emigració pot ser mitigada amb innovadores i costoses mesures econòmiques, la recuperació de la natalitat no està prevista. A més, el progressiu envelliment de la població a les àrees rurals augura un inevitable pes creixent de la mortalitat i un progressiu augment de la dependència en edats avançades", segons Recaño. Tot i que la investigació assenyala la immigració com a única alternativa realista per repoblar, admet que les polítiques de lluita contra la despoblació no poden ser idèntiques i han de respondre a les peculiaritats de cada territori rural.