El Ministeri de l'Interior ha obert un apartat dins la seva web on s'anima als catalans a denunciar delictes d'odi originats pel procés. 'Situació a Catalunya: protecció de víctimes', així es titula la nova pestanya que explica què és aquest tipus de delicte, com es pot denunciar i quines mesures poden adoptar les víctimes.

Delictes odi

El ministeri, a més, inclou un telèfon i un correu electrònic. Segons el missatge del ministeri, el telèfon dirigeix a "l'Oficina Nacional de lluita contra els delictes d'odi per la situació a Catalunya: protecció de víctimes". 

Telefondelictesodi