La Legió espanyola ha reconegut tenir problemes de sobrepès, i ha posat en marxa un pla de xoc per aconseguir que els seus efectius s'aprimin. Un informe intern d'aquesta unitat militar assenyala que la Brigada de la Legió "es troba immersa en una situació que demana una sèrie de mesures per pal·liar el sobrepès entre el seu personal". "És un escenari difícil en el qual es fa necessari reaccionar aviat", adverteix el document.

Segons El País, es posarà en marxa el denominat pla IMC (Índex de Massa Corporal), amb mesures psicològiques, físiques, sanitàries i dissuasives per als qui no compleixin el requisit, amb una dieta calòrica estricta.

Més de 3.000 legionaris en base a Viator (Almeria) i Ronda (Màlaga) hauran de passar una revisió mèdica.