La Sindicatura de Comptes ha estirat les orelles a tots els grups parlamentaris en el seu darrer informe. L'ens que fiscalitza els números de les formacions polítiques ha publicat l'informe amb què posa la lupa en la despesa de personal dels partits amb representació parlamentària durant l'any 2012. Manca de contractes escrits, percepcions fora de conveni, no complir la llei de Riscos laborals i dietes que no toquen són alguns dels tocs de crostó amb els quals la Sindicatura pica des de la CUP a Unió. Això no obstant, només el grup del PP rep de valent per no haver presentat els comptes.

A CDC falten contractes

Sobre CDC, la Sindicatura retreu que un 9,3% dels 64 treballadors no tenen contracte per escrit perquè són "antics i de carácter indefinit". Per altra banda, alerta que el partit no va prorratejar les pagues extraordinàries de març i setembre del 2013, un import que la Sindicatura estima en 81.803 euros. Tampoc van auditar els comptes ni van constituir el comité de seguretat i salut.

Factures estranyes de Ciutadans

Segons l'informe de la Sindicatura, al partit d'Albert Rivera s'hi han localitzat factures de dues societats amb un administrador únic a nom de dos membres del partit. La facturació de gener a setembre va ser de 34.200,00 € en concepte d’assessoria i consultoria en l’àmbit de l’organització interna del partit i de 22.624,86 € en concepte de secretaria general. Aquestes despeses s'han imputat al balanç com a serveis professionals, una partida que no quadra i en què hi veuen una relació laboral encoberta. Tampoc C's tenia un pla de riscos laborals ni va auditar els comptes.

CUP, sense pla de riscos laborals

La Candidatura d'Unitat Popular no tenia ni pla de riscos laborals, ni delegat en prevenció tal com requeria la llei. Així mateix, incomplia la normativa de seguretat sobre protecció de dades personals. Per altra banda, tenia una indemnització de mil euros computada com a sou i una paga extraordinària no meritada que estaba pendent de pagament.

ERC i les pagues extres

La Sindicatura ha trobat dues observacions als comptes de personal dels republicans. ERC no va periodificar la paga de juny, que ascendia 47.709 euros. Els republicans tampoc van auditar els comptes.

El voluntarisme d'EUiA

La Sindicatura aconsella a EUiA que es posin per escrit les condicions del personal que hi presta serveis com a voluntari. De fet, l'ens constata que el responsable de finances i de la gestió de les nòmines treballava a la seu del partit sense contracte ni retribució. Una situación que fa posar els pèls de punta a la Sindicatura ja que hi veu l'embrió de futurs problemes laborals. L'organisme també destaca que EUiA incompleix la llei de protecció de dades i no va auditar els comptes, així com saldos de "petit import" que no s'han regularitzat.

Gestor d'ICV i no d'una entitat

"El personal que porta la gestió financera, la tresoreria i la gestió de nòmines havia d’estar contractat pel partit i no per altres entitats vinculades al partit". Així renya la Sindicatura a ICV sobre la seva política de recursos humans. També retreu a ICV que no compleix la llei de protecció de dades ni la llei de prevenció de riscos laborals. La Sindicatura inclou en el seu informe una mala praxis amb la comptabilitat de la paga extra de juny, de 26.160 euros, que no es troba a balanç.

Complements generosos del PSC

Pel que fa a la comptabilitat de la seu del carrer Nicaragua, la Sindicatura ha alertat de les nòmines d'onze treballadors del partit que tenien complements fora de conveni per un total de 17.753 euros. L'ens també crida a l'ordre per les retencions d'IRPF no practicades per l'excés de l'import pagat en le dietes i els quilometratges dels seus treballadors. Així mateix detecta que 113.279 euros d'una paga extra de juny no s'havien comptabilitzat com a previsió. A més, hi ha errors en els balanços com ara imputar sous i salaris als comptes de les Joventuts Socialistes de Catalunya. El PSC tampoc va fer cap auditoria.

Unió, sou en forma de dietes

Unió Democràtica de Catalunya se'n du fins a vuit avisos. A la Sindicatura no li quadra que un "servei professional" cobrés 12 factures mensuals de dietes del mateix import, i el juny i el desembre just el doble, per un total de 57.773 euros. Segons l'ens això és una relació laboral i no una contractació externa. Per altra banda, la Sindicatura renya UDC per no integrar en la comptabilitat del partit 77.365 euros corresponents als tres treballadors de les delegacions de Tarragona i Lleida. Així mateix critica que 12 dels 18 treballadors no tinguin contracte de treball. Tampoc UDC va fer auditoria ni va nomenar responsable de seguretat. La Sindicatura també retreu als democristians que no sàpigan comptabilitzar 90.412 euros de un deute de la Seguretat Social.

Esbroncada al PP

El PP rep de valent perquè no ha presentat els comptes malgrat els requeriments. "El 8 de maig i el 6 de juny del 2014 es van fer dos requeriments per escrit al PP de la informació sol·licitada de manera reiterada i que no havia estat facilitada pel partit. El 14 de juliol, de resultes dels requeriments, el partit presenta una part de la documentació", escriu l'informe. "De la revisió efectuada per la Sindicatura es desprèn que la informació facilitada no és adequada i suficient per realitzar el treball de camp en les mateixes condicions que per a la resta dels partits polítics, fet que se li posa en coneixement al partit en un escrit enviat el 23 de juliol del 2014", conclou l'informe.