Els membres de Junts pel Sí a la Diputació Permanent del Parlament han demanat aquest dimecres un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre l'aplicació de l'article 155, amb el qual va dissoldre's la cambra i va convocar-se eleccions pel 21-D per part del Govern espanyol. Aquest dictamen és previ a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional.

La petició, signada pels diputats Lluís Corominas, Marta Rovira i Roger Torrent, argumenta que aquesta dissolució decretada per Rajoy vulnera diversos articles de la Constitució Espanyola, com el 2, que "garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions"; el 23 i el 152. També els articles 55, 67, 74, 222 i 223 de l'Estatut.

Pel que fa a les mesures relatives al Parlament, el grup de Junts pel Sí considera que "l'aplicació de l'article 155, en el cas que ens ocupa, elimina el sistema parlamentari configurat per l'Estatut i la Constitució". I detalla: "Mesures com la impossibilitat d’investir President, la no possibilitat de crear comissions d’investigació, la limitació de compareixences, del control a les autoritats que prendran les decisions, ni interpel∙lacions, ni preguntes, ni debats generals, etc. deixen el sistema parlamentari configurat per la Constitució i l’Estatut de forma residual i sense les capacitats que són pròpies de qualsevol Parlament en un estat democràtic".

 

 

Sobre la destitució del president Carles Puigdemont i el Govern, Junts pel Sí assegura que “sobrepassa les facultats de l’article 155” i que suposa “de facto la suspensió de l’autonomia” del Parlament i el president. “Hi ha altres mecanismes d’exigència de responsabilitats al president i al Govern de la Generalitat en l’ordenament jurídic, tant polítiques com d’ordre judicial, fins i tot penals”.

En aquest sentit, recorden que el mateix Consell de Garanties Estatutàries va concloure que les mesures del 155 “han de ser proporcionades i han de ser limitades a les estrictament necessàries i estar acotades als àmbits concernits i imprescindibles”. Uns requisits que, segons l’òrgan consultiu, no respectaven les mesures acordades pel Consell de Ministres.

En la mateixa línia, un grup de juristes i diputats catalans va presentar aquest dimarts un recurs davant del Tribunal Suprem per l'aplicació del 155. Els recursos, promoguts pel Col·lectiu Praga, l'Associació Drets i altres juristes, fan referència a la dissolució de la cambra i la convocatòria electoral per part del president espanyol, Mariano Rajoy.