El Consell de Ministres aprovarà, de forma unilateral, rebatejar l'aeroport del Prat com a aeroport Josep Tarradellas. El que no han tingut en compte és que Josep Tarradellas va ser partidari de proclamar la independència al novembre de 1936, al principi de la guerra civil, com ho va estudiar l'historiador Arnau González Vilalta, qui va analitzar un document sobre el tema dipositat a l'Archivo General Militar d'Àvila.

josep Tarradellas el 1931

Va proposar-ho a la sessió del Consell de Govern de la Generalitat l'11 de novembre, quan era Conseller Primer del Govern. Va suggerir d'estudiar la viabilitat de proclamar la independència de Catalunya en cas que Madrid caigués en mans dels franquistes (que en aquell moment avançaven a tota velocitat cap a la capital espanyola). La seva proposta no va arribar a ser discutida perquè s'hi va oposar fermament Joan Comorera, el líder del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que no volia que s'adoptés cap mesura que pogués ser valorada com a "separatista". Tot i que al PSUC hi havia alguns independentistes, el PCE i el Komintern s'oposaven a cap tipus de disgregació de l'Estat espanyol. 

Tarradellas pensava que si Madrid queia davant les tropes franquistes, amb el suport dels nazis alemanys i els feixistes italians, hi hauria la possibilitat que França i Anglaterra es decantessin per defensar una Catalunya republicana. De fet, en aquells moments no era una hipòtesi tan descabellada: els diplomàtics britànics també ho veien com una possibilitat. El 1936 la independència catalana no era impensable.