El Govern ha aprovat en la seva reunió d'aquest dilluns un decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge per tal de combatre les situacions d'emergència residencial, augmentar el nombre d'habitatges protegits en règim de lloguer i contribuir a la moderació dels preus de lloguer en habitatges privats.

En la roda de premsa de després de la reunió del Govern, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat entre les mesures per lluitar contra les situacions d'emergència i els desnonaments l'obligació dels grans tenidors d’oferir un lloguer social per aquelles famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat i se’ls acabi el contracte de lloguer.

S’amplia també la durada del contracte de lloguer social obligatori, que passa de 3 a 7 anys, depenent si el propietari és una persona física o jurídica.

Ampliar l'oferta de lloguer

Entre les mesures per ampliar l'oferta de lloguer, el conseller ha destacat que es facilitarà la construcció d’allotjaments en sòls d’equipaments públics i privats per resoldre situacions d’emergència. El decret recull també mesures per ampliar l’oferta de lloguer, entre les quals, l’obligació a l’àrea metropolitana de reservar un 40% del sòl com a urbà no consolidat per a habitatge protegit i un 50% en el cas de sòl urbanitzable.

A més, en el termini d’un any tots els ajuntaments hauran de fer un inventari del seu sòl públic, sobre el qual, en un termini de dos anys, hauran de desenvolupar un pla de promoció de desenvolupament del potencial per fer protecció oficial.