El Govern ha aprovat el projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació, segons ha explicat el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, que ha assegurat que l'executiu ha reprès el text que va deixar el gabinet anterior. No s'ha modificat "cap coma", segons el conseller.

Aquest text pretén ser "una llei paraigües que abordi qualsevol tipus de discriminació, tant per motiu d'origen ètnic, religiós, orientació sexual...". El conseller ha explicat que la llei es basa en què les administracions no poden ser neutrals a l'hora de lluitar contra la discriminació.

Així mateix, la llei es proposa clarificar el règim sancionador en l'àmbit de la no discriminació; estableix mesures per eliminar o corregir discriminacions i fixa obligacions tant a les administracions com a les persones físiques i jurídiques.

El Homrani no ha concretat el règim sancionador, que segons ha explicat, acabarà tancant-se en el marc del Parlament. "El que sí volem és que sigui molt clar i permeti en aquells àmbits on els propis col·lectius assenyalen problemes per aplicar el règim de discriminació que se subsanin", ha explicat.