Coneixement de la seguretat i la defensa nacional als centres educatius. Aquest és el nom del nou projecte del Ministeri d'Educació espanyol que pretén que els alumnes de Primària es familiaritzin amb "els símbols nacionals i amb conceptes relacionats amb la defensa d'Espanya" (bandera, escut, himne...), explica el digital Las Provincias.

La idea és introduir el projecte a través de l'assignatura de Valors socials i cívics, l'alternativa a la classe de religió. El Ministeri va encarregar a tres docents que elaboressin el temari i segons assegura el digital ja s'han acabat deu unitats didàctiques.

El govern espanyol va encarregar que les unitats didàctiques es fessin responent a una sèrie d'objectius, com "identificar les característiques de la convivència democràtica i la contribució de les Forces Armades per aconseguir aquesta finalitat", o bé "emmarcar les missions que la Constitució defineix per a les Forces Armades i com estan integrades".

El Ministeri d'Educació també voldria ampliar aquests continguts perquè es poguessin impartir a la Secundària; el temari encara estaria en procés d'elaboració. Tot i això, la decisió final d'incloure o no el temari al currículum dels alumnes la prendrà cada govern autonòmic.