Estirada d'orelles a l'Estat espanyol per l'incompliment de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, en resposta a una pregunta d'eurodiputats espanyols, ha recordat que a data 1 de gener del 2022, Espanya tenia 23 sentències principals del TEDH pendents de compliment. "En aquella data, el percentatge de sentències principals dictades durant els darrers deu anys i pendents de compliment a Espanya era del 61%, i el període mitjà durant el qual les sentències havien estat pendents de compliment era de tres anys i un mes", afegeix.

Reynders recorda en la seva resposta per escrit que el compliment de les sentències del Tribunal d'Estrasburg, en particular pel que fa les sentències principals, és un indicador important del funcionalment de l'Estat de Dret en un país, i que l'informe sobre l'Estat de dret elaborat per la Comissió ha inclòs aquest any per primer cop una visió general de l'aplicació de les sentències del TEDH a cada Estat.

 

 

El comissari responia d'aquesta manera a una pregunta dels eurodiputats de Junts, ERC, PNB, IU i Bildu sobre la negativa del Tribunal Suprem a revisar la sentència condemnatòria de Xabier Atristain, condemnat per terrorisme, després que el Tribunal d'Estrasburg va determinar que el seu procés va violar el Conveni Europeu de Drets Humans.

Els eurodiputats denuncien que el Tribunal ha ordenat el reingrés a la presó d'Atristain, amb la qual cosa desacata l'obligació d'adaptar les resolucions a les sentències del Tribunal. Per aquesta raó havien preguntat a la Comissió si la repetició d'aquestes situacions afavoreix la confiança mútua entre sistemes judicials i si ho considera un indici d'un problema sistèmic de vulneració de drets fonamentals per part del sistema judicial espanyol.

Malgrat reconèixer el grau d'incompliment de l'Estat espanyol sobre les sentències del TEDH, el comissari de Justícia recorda que les actuacions judicials d'àmbit nacional, com la que es refereixen els eurodiputats, queden fora de l'àmbit d'aplicació del dret de la Unió, i que han de ser examinades pels òrgans jurisdiccionals de cada estat a la llum de la seva Constitució i del Conveni Europeu de Drets Humans. Això no obstant, admet que el Consell d'Europa supervisa el compliment de les sentències del Tribunal de Drets Humans.