La Conselleria de Justícia ha anunciat aquest dilluns la restricció d'alguns dels permisos de sortida de les presons catalanes per minimitzar els efectes del coronavirus, ara bé, aquesta nova mesura no afectarà els interns que tenen el tercer grau ni els que s'aplica l'article 100.2 del reglament penitenciari, per tant no afectarà, de moment, als presos polítics.

Aquesta restricció de sortides d'interns es limita a activitats col·lectives programades, especialment culturals o esportives, segons ha explicat la Conselleria, que afegeix que no hi hauria d'haver cap problema perquè segueixin sortint dels centres els presos classificats en tercer grau ni aquells que tinguin el segon i als quals s'aplica l'article 100.2, que surten de la presó entre setmana per fer tasques de voluntariat o per treballar com els presos polítics.¡

Les restriccions a les presons suposaran l'anul·lació de totes les activitats de reinserció que implicaven l'entrada al centre d'un grup nombrós de gent, com els tallers organitzats per entitats humanitàries. No hi haurà problemes, però, amb les visites dels advocats als reclusos ni amb els vis-a-vis, ni amb les visites de familiars als espais de convivència familiar de les presons, tot i que a la resta d'Espanya sí que s'han aplicat mesures restrictives en l'àmbit de les visites íntimes.

Cap pres infectat

La Conselleria també informa que fins ara no hi ha cap persona infectada per coronavirus entre els presos catalans i que ha establert un protocol per al cas en què hi hagués un sospitós d'haver contret la malaltia.

Si un pres classificat en primer o segon grau patís els símptomes de virus o hagués estat en contacte amb alguna persona infectada, seria visitat en primer lloc pels serveis mèdics de la presó i, en el cas que es considerés necessari, seria traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona per sotmetre a les proves clíniques pertinents per confirmar o descartar la presència del virus en el seu organisme.

En cas de donar positiu en les proves, l'intern seria traslladat a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa per ser tractat de la malaltia fins a la seva recuperació. En el cas que el sospitós d'haver contret la malaltia fossin un intern classificat en tercer grau, aquest podria realitzar el confinament propi de la detecció de virus a casa, sempre que el domicili pugui ser controlat per Institucions Penitenciàries i que compti amb els requisits mèdics necessaris per evitar la propagació de virus.

D'altra banda, la Conselleria ha suspès els trasllats de presos entre presons que estaven programats per als propers dies, excepte en casos d'extrema necessitat