La Comissió de Treball, Migracions i Seguretat Social ha aprovat un projecte de llei que millora les pensions d'orfandat per a tots els fills de víctimes de violència de gènere i violència masclista. A través d'un canvi a la llei, es garanteix que tots cobrin una prestació d'orfandat independentment de si la mare ha cotitzat a la Seguretat Social.

Com a novetat, doncs, es garanteix que cobrin la pensió tot i que la mare no hagi treballat mai. La iniciativa –impulsada pel Grup Socialista- s'ha aprovat per unanimitat. La mesura, a més, és retroactiva. També preveu increments per a les pensions de fills de dones que sí havien treballat que, de mitjana, seran d'uns 800 euros.