La voluntat de la CUP d’acabar amb les actituds masclistes i la violència de gènere ha arribat a les postures corporals dels homes. Així es desprèn de la nova campanya de la CUP a Terrassa, que arremet contra els homes que s'eixarranquen al bus considerant que aquesta pràctica, que denominen amb l'anglicisme 'manspreading’, és una forma de “microagressió masclista”.

De fet viatjar amb les cames obertes és una actitud criticable pel fet que s’ocupa més espai de l’assignat, a banda de poder afectar el sentit del decòrum de la resta de passatgers, però la CUP va un pas més enllà i considera que les persones que veuen reduït el seu lloc són “habitualment dones”, raó per la qual consideren que es tracta “d’una mostra de masclisme i microagressió que pot incomodar a qui ho ha de patir”.