Ha trigat dos mesos, però finalment hi ha un pronunciament de l'Advocacia General de l'Estat sobre l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) davant del Tribunal de Comptes: no és procedent emetre cap informe. L'AGE ha arribat a la conclusió que no s'ha de mullar després d'examinar la proposta elevada per l'advocat de l'Estat davant d'aquest organisme. L'òrgan fiscalitzador va sol·licitar el parer dels serveis jurídics del govern espanyol sobre la legalitat o no que l'ICF avalés els 5,4 milions de fiança sol·licitats a 34 exalts càrrecs i funcionaris de la Generalitat. Ara la pilota torna a estar damunt la teulada del Tribunal de Comptes.

Per justificar la seva inhibició, l'AGE —que penja del Ministeri de Justícia— argumenta que no pot emetre l'informe perquè l'Advocacia de l'Estat "té la condició de part en la fase d'actuacions prèvies a la qual aquest informe s'incorporaria". En aquest sentit, des dels serveis jurídics del govern espanyol assenyalen que "en aquestes actuacions prèvies, que tenen per finalitat preparar l'activitat d'enjudiciament que correspon al Tribunal de Comptes, encara que posseeixin naturalesa administrativa i no jurisdiccional, han d'observar-se els principis d'imparcialitat i objectivitat, així com també els principis de contradicció i igualtat entre les parts que necessàriament han de respectar-se en els procediments i actuacions administratives".

D'aquesta manera, continua l'Advocacia, "la sol·licitud d'un informe a una de les parts sobre qüestions que afecten directament els interessos de la resta pot suggerir predisposició a seguir els criteris d'aquesta part". També es veurien afectats els principis de contradicció i igualtat "en requerir l'informe a una sola de les parts personades sense audiència de la resta".

Això sí, a tall de conclusió, l'escrit de l'Advocacia de l'Estat indica que l'enjudiciament de la qüestió s'ha de fer conforme al decret del Govern que crea el fons per als avals. En aquest sentit, recorda que no ha estat declarat inconstitucional ni ha estat suspès cautelarment.

El passat juliol, la delegada instructora de la causa, Esperanza García, va expressar els seus dubtes sobre la "suficiència i legalitat" de l'operació d'aval de l'Institut Català de Finances i va demanar informe a l'advocat de l'Estat davant del Tribunal de Comptes, Rafael García Monteys. Aquest, però, va decidir inhibir-se i va elevar la qüestió a l'Advocacia General de l'Estat, que ara s'ha pronunciat.

El decret del Govern continua vigent, tot i que la Fiscalia ha iniciat la seva pròpia investigació. El ministeri públic ha citat diversos membres de l'ICF que van participar en la reunió on es va decidir avalar els 34 encausats pel Tribunal de Comptes.

Aval del CGE

Abans de l'estiu, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja va avalar per unanimitat el decret del conseller Jaume Giró tot i assenyalar algunes "recomanacions" de caràcter tècnic. L'òrgan va considerar que la Generalitat està “habilitada per crear un instrument de protecció dels seus servidors públics”, com és el cas d’aquest Fons, i que per tant no vulnerava ni l'Estatut ni la Constitució espanyola.