L'Arxiu Nacional de Catalunya publica la relació de persones a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco; un total de 66.590. En aplicació de la Llei que el Parlament va aprovar per unanimitat el passat 4 de juliol on es declaraven  "nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista", ara l'Arxiu Nacional ha publicat la llista dels afectats, 66.590 persones físiques i 15 persones jurídiques. 

Amb aquesta nova llei, s'han pogut fer públiques aquestes dades i es permet a l'Arxiu poder actualitzar la llista si es té coneixement de l’existència de processos que no s’han inclòs en la relació inicial. El llistat està fet en ordre alfabètic i conté noms de persones a les quals es va instruir més d’un procediment judicial militar.

La relació consta de cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. També s’hi indiquen les persones que van ser executades.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, s'ha fet ressò, via Twitter, d'aquesta publicació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.