El secretariat de l'ANC ha aprovat una proposta que demana al president Carles Puigdemont obrir un debat sobre com coordinar i repartir feines entre els consells locals per la República i les assemblees de base de l'Assemblea. L'ANC creu que les assemblees de l'entitat s'han de diferenciar dels consells locals per la República, que s'han multiplicat de forma ràpida en els últims mesos.

La proposta aprovada assenyala que "la gran majoria del secretariat nacional [de l'ANC] aposta clarament per continuar participant en el desplegament del Consell per la República, tot i que el posicionament no és tan explícit en el cas dels consells locals per la República (CLxR), perquè s'han identificat diferències notòries entre com l'Assemblea havia concebut els consells locals i com funcionen en l'actualitat". "Un dels aspectes que més preocupen al secretariat nacional és mantenir la necessària transversalitat en el Consell per la República, igual com en tots aquells fòrums en què participem com Assemblea. Pel que fa als consells locals es veu necessari diferenciar clarament les nostres assemblees de base dels CLxR", afegeix.

 

L'ANC afirma que la situació és complexa, i considera necessari obrir una fase de diàleg, intercanvi d’impressions, de projectes, d’expectatives, amb el Consell per la República i amb el mateix president Puigdemont, sobre aquesta coordinació. Aposta per actualitzar "la posició i/o el grau d’implicació" de l’Assemblea davant del Consell per la Republica i dels CLxR.

En el rerafons d'aquesta situació hi ha el fet que els consells locals per la República han crescut en nombre de forma notòria els darrers mesos, i superen de llarg el centenar. Han tingut una gran activitat arran de la pandèmia del coronavirus, amb ajudes a entitats i col·lectius afectats. Aquest cap de setmana han participat en accions de recollida de brossa a boscos i paratges naturals. El Consell per la República té actualment 91.361 associats.

 

L'ANC ha indicat que en cap cas posen en dubte la presidència de Carles Puigdemont al Consell per la República, negant una "interpretació" que n'ha fet La Vanguardia.