Els exàmens per assolir el nivell C1 de valencià -equivalent i convalidable amb el C1 de català- de l’última promoció han estat, a parer dels aspirants, excessivament difícils, de tal manera que alguns dels alumnes que no l’han superat han preparat ja alguna acció de protesta.

Ara bé, el portaveu triat per defensar la postura dels estudiants potser no ha estat la millor possible, ja que entrevistat a ÀPunt per defensar la seva postura, s’ha vist en la necessitat de parlar en castellà davant la seva incapacitat de fer-ho en valencià. L’home ha anunciat que parlaria en castellà “perquè em sent més còmode”, això si, trabucant-se i recordant el famós ‘It’s very dificult todo esto’ de Mariano Rajoy.

La situació ha valgut un comentari de la presentadora, que no se n’ha pogut estar d’imaginar-se l’aspirant en l’examen oral.