Les ocupacions conflictives són avui un greu problema que fa la vida impossible als veïns que les pateixen provocant un sentiment d’impotència als nostres alcaldes i alcaldesses perquè no tenen a l’abast eines efectives per ajudar a restablir la convivència en els seus municipis. Els perfils que protagonitzen aquesta mena d’ocupacions són sovint els de màfies que s’instal·len impunement en les finques i aprofiten que els seus titulars són grans tenidors, fons especulatius o entitats financeres que no en tenen la supervisió immediata i que a més no en pateixen les conseqüències, per desplegar-hi tota mena d’activitats com ara cultius de substàncies tòxiques, tràfic de mercaderies, narcopisos, etc.

Atès que aquests propietaris no actuen judicialment i es desentenen dels problemes que generen aquestes ocupacions delinqüencials dels seus immobles, amb el pas del temps la convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país es degraden enormement amb la impotència que això genera als alcaldes en no poder-hi donar solució.

Davant aquesta inapel·lable realitat, mentre vaig ostentar l’honor de ser consellera del Govern de Catalunya i juntament amb la consellera de Drets Socials na Violant Cervera, vam treballar amb els instruments propis i que no depenen de Madrid com són el Codi Civil de Catalunya i la Llei de l’Habitatge de Catalunya, per donar respostes amb un doble objectiu:

  • Donar eines als alcaldes i alcaldesses i comunitats de propietaris modificant el llibre V del Codi Civil de Catalunya relatiu als drets reals, per facultar-los per poder instar judicialment en nom del propietari les desocupacions, en els casos que generen alteració greu de la convivència i creïn alarma social.
  • Poder destinar a habitatge social els immobles així recuperats modificant la Llei de l’Habitatge de Catalunya, per fer front a la manca d’habitatge que és una de les emergències que viu el país.

Concretes i efectives modificacions legislatives, per donar resposta a la reivindicació constant de molts alcaldes tant de l’àrea metropolitana de Barcelona i la segona corona, com d’altres territoris del país, que els permeten emparar els veïns que pateixen les conseqüències d'aquestes activitats il·lícites que fan de l’ocupació un negoci, perjudiquen el dret de les persones vulnerables a adquirir un habitatge social i atempten contra la convivència i la pau social.

Malauradament, aquesta mesura que estava a punt de ser duta a Govern per ser aprovada, l’actual govern monocolor d’ERC l’ha aturat sense cap mirament, donant així l'esquena al municipalisme català, ja que el priva d’unes eines necessàries per donar resposta a aquestes difícils situacions i protegir la convivència veïnal.

Des de Junts per Catalunya, no ens donem per vençuts i per això presentarem aquestes iniciatives al Parlament per a ser debatudes i esperem que aprovades amb el concurs de la resta de forces polítiques, perquè volem que aquestes solucions al greu problema de les ocupacions conflictives siguin una realitat, malgrat el Govern!

Lourdes Ciuró i Buldó