Darrerament parlem d’Aena perquè aquesta empresa necessita el vistiplau de la política catalana per poder avançar en el seu objectiu d’allargar una pista tot ocupant l’espai natural protegit de la Ricarda. Si no fos per això, l’empresa no hauria desplegat la intensa i extensa campanya de relacions públiques i propaganda que ve desplegant sota l’argument de convertir l’aeroport del Prat en un hub intercontinental.

Si no fos per aquesta necessitat ineludible, Aena tiraria endavant al marge de la Generalitat, dels ajuntaments, de l’opinió pública, dels grups d’interès econòmics i socials, i de tutti quanti. Vegeu si no el cas que va fer de la demanda de participació catalana en la gestió de l’aeroport quan la societat civil a l’uníson va demanar-ho el 2007.

Aena segueix els interessos de l’Estat (que ostenta el 51% de les accions) i els interessos dels inversors privats, que ostenten el 49% d’una societat amb un valor de capitalització considerable (20.000 milions d’euros), repartits en 150 milions d’accions i que forma part de l’Ibex35. L’empresa, el 2021, espera entrar novament en beneficis, després que el 2020 en perdés i que el 2019 els tingués de 1.442 milions i repartís 7,58 euros bruts per acció. La seva previsió és tornar a repartir dividends en aquest 2021, per bé que de menor import.

Al Prat, que és una mena de “joia de la corona”, una màquina de fer diners, Aena hi té els seus plans no només aeronàutics, sinó també immobiliaris

Més enllà de la inversió de 1.700 milions d’euros en la terminal satèl·lit, l’allargament de la pista, etcètera, Aena té un projecte menys difós i conegut, de considerable abast per alguns dels seus terrenys a l’aeroport del Prat. Es tracta d’un pla immobiliari amb un desenvolupament previst durant els propers 20 anys. Consta de tres fases: la 0, de llançament, de durada de 5 anys; la 1, de desenvolupament, dels anys 5 a 10; i la 3, de consolidació, dels anys 10 al 20.    

Per situar-nos, Aena té al Prat unes propietats de terreny de 1.553 hectàrees, encaixonades, com és conegut, en un entorn urbanísticament molt saturat de construccions i infraestructures (Madrid, per exemple, en té més de 3.500 i camp lliure per créixer). De les propietats de sòl d’Aena al Prat, n’hi ha una de llarguíssima que va (preservant la platja) des de la Ricarda a la platja de les Filipines, un espai on trobem les platges del Prat, la del Remolar i de la Pineda. Juntament amb altres terrenys de darrere la T1, l’empresa cataloga aquests espais com a “sòls preservats valors ambientals”. En cap moment s’ha parlat d’ubicar-hi la llarga pista desitjada per esdevenir l’anhelat hub intercontinental.

L’altra gran reserva de sòl d’Aena és de 328 hectàrees, interiors, en una llarga faixa que discorre per darrere la T2 on ja hi ha, entre altres, algunes implantacions del sector de la logística. L’empresa es proposa treure profit d'aquesta gran quantitat de terrenys que ara té sense utilitzar, fent-hi una inversió de 173,2 milions d’euros en 20 anys en escomeses, condicionament de parcel·les, infraestructures, etc. De les hectàrees indicades, 261 són edificables. En la fase 0 s’hi faria una inversió inicial de 386 milions d’euros; en la fase 1 la inversió acumulada seria de 708 milions i al final de la fase 2 la inversió acumulada seria de 1.264 milions (1.091 de les empreses i els 173 d’Aena suara indicats).

En total s’hi edificarien 1,85 milions de metres quadrats, entre els quals destaquen dos projectes. Per una banda, la construcció d’hotels, als quals es destinarien 49 hectàrees, amb una superfície edificable de 592.728 m2; de l’altra, el que l’empresa anomena “Cargo + ecommerce” que ocuparia 75 hectàrees i disposaria d’una superfície edificable de 561.821 m2.  Entre un i altre sumen la meitat de les hectàrees i el 62,5% del total d’edificabilitat que es proposa promocionar. Els altres conceptes d’ús del desenvolupament immobiliari són “parc logístic” amb 58 hectàrees i 288.823 m2; oficines i business farms, amb 28 hectàrees i 143.436 m2; i finalment, el concepte “aeronàutica i indústria 4.0”, que és el que sona més tecnològic, amb 51 hectàrees i 261.936 m2 (14,2% del total edificable).

Al Prat, que és una mena de “joia de la corona”, una màquina de fer diners, Aena hi té els seus plans no només aeronàutics, sinó també immobiliaris, i no necessita res dels catalans per a dur-los a terme. Només el detallet de la Ricarda.