L’home es diferencia de l’animal perquè beu sense set. Ho il·lustrava Ortega y Gasset a propòsit d’una de les accions que ens és més comuna. Tenir set. “Tinc set” és una frase que sents sovint en boca de les criatures, o d’alguns malalts, però també té ressons bíblics: Jesús les va pronunciar (Jn 19, 28) i també va anunciar “benaurats els qui tenen set”, els qui connecten amb la set interior (Mt 5,6). Jesús es dirigeix a la samaritana amb un “Dona’m aigua”. I la darrera frase de Jesús a l’Apocalipsi és “qui tingui set, que vingui” (Ap 22 ,17). La set apareix molt als textos bíblics, i no és només set d’aigua.

La set s’ha tractat àmpliament a la Bíblia i com diu José Tolentino Mendonça “cremen en nosaltres moltes sets” i segueix: “Entrar en contacte amb la pròpia set no és una operació fàcil”.

L’autor s’ha dedicat a recollir comentaris sobre la set, des de la mística a la literatura, passant per invocacions litúrgiques o apunts antropològics. El mateix El petit príncep ens ofereix evocacions sobre la set i el desert.

 La set és un motor que propulsa reaccions i motiva el dinamisme

La set es declina de moltes maneres: la set del qui s’està morint, la set que és dolor de l’ànima, la set de la malaltia, de la insatisfacció perenne. La set també és positiva: la set de moure’s, de reinventar-se, de conèixer, d’explorar. La set es una oportunitat per créixer. Però en el moment en què la sents, no penses en créixer i pot ser molt desesperant.

Elogi de la set (Claret) es critica la set de la insatisfacció. I no és només una crítica al consumisme dels centres comercials, sinó també al consumisme en la vida espiritual. El desig té aquests capricis, que un cop s’ha consumit, deixa buit i insatisfet. Decep. I es torna a activar el desig. Quan tenim set quedem desvitalitzats, extenuats, deshidratats, físicament i mental. La set et deixa sense forces, ens porta al límit. Els viaranys del desig ens impulsen i ens mantenen vius, i l’esperança es basa en això, el sí però encara no. Esperar és tenir set. Les frases inspiracionals juguen amb la set i amb la gana, amb la voluntat i amb l’esperança. Steve Jobs ha passat a la història per la seva cèlebre frase “Stay hungry, stay foolish”, una crida a romandre amb gana i ambició, i amb creativitat i bogeria. La set és un motor que propulsa reaccions i motiva el dinamisme. Sense set vostè no estaria ni llegint aquest article, perquè només és la set, la moció interior, les ganes, les que ens permeten ser conscients que estem vius i tirar endavant. Cal fer pedagogia de la set, fer atractiva la set. I també ser capaços, en alguns moments, de ser un plàcid abeurador on els assedegats puguin sadollar la seva, de set.