Seguim i resseguim on érem... Aquest migdia l’Associació 11M Afectados de Terrorismo (A11MAT) ha fet pública la següent nota:

Nota1

Nota2

He hagut de llegir-la dos cops perquè primer em pensava que no havia entès el text. Posteriorment m'he hagut de pessigar part toves, dures i mig-mig per donar crèdit al que havia llegit. Perquè, sí, sí, resultava que deia exactament el que jo creia.

O sigui, 1/ l'any 2012, el Ministeri de Sanitat del Regne d'Espanya li dona a una associació de víctimes de l'atemptat més brutal que hi ha hagut mai a Espanya una subvenció de quaranta-nou mil cinc-cents euros perquè compleix els requisits requerits, 2/ el febrer del 2014 es justifica a través una auditoria externa que els diners concedits s'han gastat en els projectes pels quals van ser cobrats, 3/ l'any 2017 el ministeri reclama a l'associació els documents originals que demostrin la despesa realitzada i s'aporten, 4/ el passat febrer, el ministeri de Drets Socials i Agenda 2020 els demana que tornin els quaranta-nou mil cinc-cents euros perquè al paperam burocràtic necessari per rebre en el seu moment la subvenció li falta un segell, 5/ paral·lelament al recurs interposat per l’A11MAT contra aquesta reclamació, i en ple mes d'agost, l'Agència Tributària els diu que ni recursos ni recursis i que vagin pagant rapidet. I els afegeix un recàrrec del 10%, 6/ l’A11MAT es posa en contacte amb el Subdirector General de Diversitat Familiar i Serveis Socials, que reconeix l'error i els demana disculpes, 7/ setmanes després aquest senyor es desdiu del manifestat anteriorment i, sense que l'administració hagi resolt a dia d'avui cap dels recursos, l'Agència Tributària els obliga a pagar cinquanta-un mil cinc-cents trenta-vuit euros amb nou cèntims, que és la subvenció inicial més els recàrrecs corresponents, 8/ a banda d'aquests diners, també els reclama altres catorze mil cent trenta-un euros amb quaranta-set cèntims d'interessos acumulats durant els set anys que el ministeri ha estat sense donar-los cap resposta als seus recursos i que compten com a demora perquè no han pagat el requerit, i 9/ en resum, SEN-SA-CI-ONAL!

Ara jo hauria d'opinar sobre aquesta barbaritat, sobre aquest atropellament a la intel·ligència i al sentit comú, però és que no cal. Els fets són tan demolidors que s'opinen sols. L'Estat s'omple la boca amb les víctimes, ens donen lliçons de com les ajuden, de com es desviuen per elles, per com defensen els seus interessos i són tan miserables que els fan tornar una subvenció justificada i amb interessos de demora perquè els falta un segell en un putu paper. Però, això què és? És possible ser més miserable?

Que el segell és fonamental? Que sense el segell s'acaba del món? Que potser han comès errors administratius? Doncs potser sí, però són una associació de víctimes que fa coses per les víctimes, no una gestoria. Escoltin, és que han justificat les despeses, no és possible una miqueta de compassió burocràtica? Ara bé, com sempre passa, tot té una solució. Si aquesta associació no té diners, que alguna altra associació l'ajudi, no? Per exemple la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT). La seva funció no és ajudar a les víctimes i a ells mai li falta de res? Doncs resolt. En comptes d'organitzar o assistir a manifestacions polítiques podria donar part dels seus beneficis anuals, que no són menors i molt sorprenents en una associació sense ànim de lucre, per ajudar a altres víctimes, no?

Xifres

Per cert, segur que la FVT ja ha fet públics els comptes del 2020, perquè som a mitjans de novembre del 2021. La llàstima és que no els he sabut trobar. Si algú els té i fos tan amable, me'ls pot passar? Moltes gràcies! Perquè potser tenim sort, van tornar a tenir beneficis i els serà encara més fàcil ajudar a les altres víctimes, a les que sempre els falta una o altra pòlissa.