La manifestació del diumenge a Madrid ha resultat curiosa per moltes raons, per més de les que sembla o, en tot cas, per més de les que ja s’han assenyalat i han estat motiu de mofa variada. Entre aquestes el missatge del mateix Partit Popular, si no diuen el contrari, que asseverava “Hemos juntado más gente que ningún otro acto político en la democracia.

No sé per on començar perquè més “inexacta” no pot ser aquesta afirmació; per molt que intentin escudar-se en la indefinició del concepte “acte polític” i així no parlar de manifestació. De fet, comparar-se i sortir ben parats ho tenen prou difícil; tot i que vistes altres convocatòries del mateix estil, encara han aconseguit fer patxoca. Si més no a la foto. Sembla mentida el gran rendiment visual que han tret d’una concentració que aplegava segons els mateixos convocants de l’acte 65.000 persones i segons les autoritats 40.000. I això no és pas responsabilitat del Partit Popular, i tampoc dels mitjans de comunicació que li són afins; si més no, no només d’ells.

I no parlo pas de tenir presents aspectes com la perspectiva del conjunt del territori representat, atès que els organitzadors van fer venir gent de tot l’Estat per poder aplegar aquesta gentada, i la xifra, davant d’Espanya, empetiteix molt. No vull, de cap de les maneres, menystenir la concentració, encara que sigui imprescindible posar-la al seu lloc. Parlo de la intenció amb què es tria la foto, i per tant quin missatge es vol donar. I el que menys em preocupa en aquest cas és el diari que va triar de la Diada 2023 un carrer buit amb un sol manifestant independentista; em preocupen molt més la resta. Els que suposadament fan un periodisme rigorós.

Tinc molt present el tractament de les imatges que es va fer de la Diada, d’aquest darrer 11 de setembre especialment, però també d’altres convocatòries.  Si algú que no llegeix —i si llegeix els titulars encara pitjor—, compara fotos —també en els mitjans de Catalunya—, es durà exactament la impressió contrària de la magnitud dels dos esdeveniments. A Madrid sí que han ajuntat gent!! Al final serà veritat que una imatge val més que mil paraules, tot i que també amb les paraules s’afina el que calgui i sense necessitat de la intel·ligència artificial.