Les actes del BCE van impulsar fortament la rendibilitat del deute. Realment les actes de la FED no van dir res que no sabéssim, però si van reflectir dues coses. D'una banda el debat sobre la rapidesa de la normalització de la política monetària i d'altra banda el temor que té la institució que els canvis en els comunicats provoquin volatilitat als mercats en general i en el deute públic en particular.

L'últim comunicat del BCE va eliminar la possibilitat que els tipus fossin baixos. Però aquestes actes reflecteixen que també es va estar considerant retirar el comentari sobre la possibilitat que s'augmenti la compra d'actius. Això significa que l'enduriment del discurs del BCE podria haver estat més gran i que segurament si ho sigui en la pròxima reunió.

Aquesta evidència que el BCE ja ha entrat al camí de la retirada d'estímuls, va provocar una pujada considerable de rendibilitats del deute europeu, amb increments d'al voltant de 10pb en la majoria dels països.

El bo alemany assoleix 0,55% i l'espanyol gairebé l'1,66%. També l'euro es va tornar a reforçar superant 1,14. Aquesta combinació de tipus més elevats i euro reforçant-se, va penalitzar a les borses europees, però també a les americanes, que a més es veuen pressionades per la nova baixada del preu del petroli.

Com és normal, quan s'apropa un canvi de política monetària, la volatilitat ha despuntat. Valors amb alt deute poden continuar pressionats, mentre que els bancs seguiran en positiu. Avui es publiquen les dades d'ocupació als EUA i també el guany per treballador, que pot donar més pistes sobre la tendència de la inflació.