Els canvis que s'han produït en la societat entre la generació dels que ara són pares i els seus fills han estat tan importants a tots els nivells que, un dels dubtes que tenen ara a l'hora de triar escola i afrontar la seva educació, és quin tipus d'habilitats han de desenvolupar els nens per preparar-se per al futur més o menys proper que tenen per davant.

S'ha definit aquest nou context com la societat del coneixement o de la informació, en la qual les noves tecnologies són en la base principal d'aquest canvi que obliga a tothom a adaptar-se i que en els anys vinents es desenvoluparà encara més amb l'expansió de la intel·ligència artificial, ja que les transformacions seran molt més profundes.

A això s'afegeix una consciència més gran sobre l'entorn que ens envolta i per aquesta raó l'ONU es va proposar una Agenda 2030 amb una sèrie d'Objectius de Desenvolupament Sostenible que impregna també el futur que tenim al davant. Per aquesta raó, s'ha debatut molt sobre les habilitats que han de desenvolupar els nens i adolescents en la seva formació.

Com desenvolupar les habilitats dels nens

El Fòrum Econòmic Mundial va dur a terme un estudi sobre això anomenat Nova visió per a l'educació en el que es destaquen una sèrie de competències i habilitats. En primer lloc, desenvolupar el pensament crític i la solució de problemes, creant un feedback constructiu que permeti al nen sentir-se escoltat i comprendre que les seves opinions compten i són importants. En segon lloc, el foment de la creativitat: oferir-li oportunitats per crear i innovar, l'autoestima necessària per sentir que el que fa és important i l'autonomia perquè ho faci per si mateix.

Niño amb un llibre en un jardín / Pixabay
Nen amb un llibre en un jardí / Pixabay

La importància de tenir unes bones capacitats de comunicació, crear debats, permetre-li parlar en públic i fomentar l'ús de l'escriptura per millorar la seva redacció, també és important, així com fomentar el treball en grup i ensenyar-li el respecte que ha de mantenir davant dels treballs i les opinions dels seus companys. Realitzar activitats en equip amb un objectiu comú, on en tingui cada un tingui un paper i tots els esforços siguin necessaris.

Desenvolupar la seva curiositat, fer-li preguntes, oferint-li abans els continguts que necessita perquè el tema li interessi i resolent els seus dubtes. Proveir-la de material multisensorial que li permeti una exploració a través dels seus sentits i promoure contradiccions que li portin a qüestionar-se les coses apreses és també un altre dels punts a destacar.

A més, promoure la seva iniciativa i involucrar-lo en projectes de llarg recorregut, individual i en grup, en els que hagi de proposar idees de forma contínua i que tinguin un propòsit ben definit. Cal procurar no deixar que els errors enfonsin la seva autoestima sinó que li serveixin per aprendre d'ells i continuar amb el seu treball i el seu esforç. Oferir-li un premi quan realitzi un treball ben desenvolupat i donar-li les eines necessàries per resoldre els conflictes que se li presentin per davant, tant en el seu treball com amb els altres.

Finalment, fomentar l'adaptabilitat, abordant amb el nen la qüestió de les emocions que li produeixen els esdeveniments i els canvis i desenvolupar la seva flexibilitat, desenvolupar la seva capacitat negociadora i treballar amb la seva empatia, oferir-li incentius per liderar un grup i fomentar el treball amb els altres com via d'aconseguir les seves metes i la seva consciència social, mediambiental i cultural són habilitats globals necessàries per a aquesta societat en la qual ens hem endinsat.