Quan els progenitors hem de posar-li nom a la nostra descendència, ho fem amb tot l'amor i la millor de les intencions. Només que, de vegades, sembla al contrari, ja que hi ha pares que li posen als seus fills noms fora de tota lògica, o que semblen fins i tot un càstig. Altres vegades, aquests noms sí tenen sentit, però algú en el Registre Civil pot pensar que és problemàtic i donar-se una situació de bloqueig.

🪐 6 paisatges de Catalunya que semblen d'un altre planeta
 

Si no vols emportar-te un disgust a última hora, i tenir problemes en inscriure la teva filla o fill en el registre, tingues present els noms que estan prohibits a Catalunya i la resta d'Espanya segons la normativa actual.

Si vols posar algun d'aquests noms als teus fills, no podràs

El procés de posar nom a un fill ve marcat per diversos articles de la Llei de Registre Civil i del Reglament del Registre Civil. I com la norma original ve dels anys 50 del segle passat, ha patit algunes modificacions i ajustaments. Ja no és obligatori que tots els noms siguin cristians, per exemple, ni que estiguin en castellà per nassos. I per si mateix, no existeix una llista de noms prohibits. Però sí hi ha una sèrie de normes que impedeixen de posar-los qualsevol nom que se'ns ocorri... i en molts casos, amb bon criteri. En d'altres, no tant!

Noms compostos de més de 2 parts

Per començar, avui Felipe Juan Froilán ja no podrien anomenar-lo així, perquè els noms compostos són limitats a només dues parts. L'excepció són les partícules "de" o "del" com en María del Mar.

Mateix nom per a germans

Si tens dos fills o filles, i els poses el mateix nom, en tenir els mateixos cognoms serien indistingibles, i per tant està prohibit. L'excepció a això és que un dels germans hagués mort, en el cas del qual sí que es permet repetir el nom.

Noms que siguin cognoms

El que busca la norma és que els noms no donin lloc a confusió. Per això, una altra cosa que està prohibida és posar-lo al teu fills un nom que sigui un cognom. No pots anomenar el teu fill Rovira, o Pujol, o López o Llopis, perquè quin embolic per inscriure'ls on sigui, o per passar llista a classe.

Noms de marques comercials

Hi ha pares que es creuen molt graciosos i intenten posar-los als seus fills noms de marques comercials. Per sort, la llei és allà per limitar els acudits i impedir que cap pobra criatura no hagi d'anar pel món anomenant-se Apple, Cacaolat o Tesla.

Noms que puguin confondre de sexe

Aquesta norma és polèmica, perquè pot portar a molts equívocs i problemes. Per exemple, Pau és un nom habitual de nena en castellà, mentre que en català, Pau s'associa a nom masculí. I el 2019 això va causar un problema particular a una nena que, finalment, van poder posar Pau. Però van tenir que barallar-se'l molt!

Tampoc no es permeten canvis de sexe en noms en els quals no estigui normalment acceptat. Per exemple, Marto, o Davida no entrarien.

Noms de personatges famosos, reals o de ficció

En la mateixa línia, si vols posar-lo el teu fill de nom John Connor, o Harry Potter, Luke Skywalker, Indiana Jones o fins i tot Tadeo Jones, doncs no podràs. I menys mal.

Ara bé, aquí hi ha una petita esquerda per la qual de vegades es colen els fandoms, i que dona que pensar. Són els noms simples, que associem a personatges famosos, reals o de ficció, però que podrien ser perfectament noms normals. I és que, per exemple, a Catalunya hi ha avui 4 Hermione, 48 Daenerys, 47 Rihanna, 82 Shakira, que a priori haurien de prohibir-se, però que tanmateix en diversos registres estan acceptant.

I és que, per què no podries posar-li al teu fill el nom d'un artista o personatge que admiris? Per què són pitjors aquests noms que el nom rar d'algun sant, més enllà de la tradició? Encara que apostem que la popularitat del nom Daenerys va decaure molt després de l'última temporada de Joc de Trons.

Diminutius

Ni Javi, ni Cesc, ni Pep, ni Nita, ni cap diminutiu no està permès en el registre. A casa o a l'escola se'ns pot anomenar de qualsevol forma que sigui més familiar, còmoda o afectuosa, però als documents oficials el nom ha de sortir complet.

Tampoc no es permeten els acrònims o inicials (no pots cridar al teu fill/a "AJ") ni barreja de noms, per exemple, de Xavi i Mònica, doncs dir al nen Xamònica.

Nom amb connotacions negatives

Acabem amb els pitjors noms possibles. Perquè hi ha gent que, pel motiu que sigui, creu que és divertit dir als seus fills Caca o Voldemort. Un clàssic són els Hitler, Adolf Hitler i variacions, que trobem en alguns països de Llatinoamèrica, per exemple. O a l'Àfrica: recordem que "Adolf Hitler guanya unes eleccions a Namíbia" va ser un bogíssim titular de notícia el 2020, després de guanyar en unes eleccions regionals allà un polític anomenat Adolf Hitler Uunona. Això no podria passar a Catalunya.

Malgrat això, hi ha esquerdes: existeixen avui 22 homes anomenats Semen a Catalunya, encara que si vas avui amb aquesta proposta al registre possiblement te'l tombaran.

Al final, també depèn del registre al qual vagis i la persona que t'atengui. I si te'l deneguen i no hi ha acord? Per si mateix, tens 8 dies per posar-li nom després del naixement, o ho escollirà a l'atzar un funcionari del registre. Si hi ha conflicte, pot intervenir el Ministeri de Justícia.

O sigui que ja saps: abans d'anar al registre, tingues en compte aquestes prohibicions, i almenys porta preparada una alternativa!