Una activitat tan senzilla com fer transvasaments, pot ser molt útil per al correcte desenvolupament d'un nen. És una tècnica molt feta servir en la metodologia Montessori, sobretot entre els 3 i els 6 anys, i consisteix a transvasar objectes o substàncies d'un recipient a un altre.

Desenvolupa habilitats com l'autonomia i l'adaptabilitat, però a més estableix les bases per a una posterior lectoescriptura i per a les matemàtiques, ja que els ajuda a millorar la seva psicomotricitat fina i a distingir mides i volums.

Com es realitza

Es pot fer de diverses maneres. Se sol començar amb objectes mida i consistència més gran, i mitjançant el transvasament de materials d'un recipient a algun altre a poc es van plantejant nous reptes de dificultat augmentant la complexitat de l'exercici i passant a substàncies més petites o fines.

Gràcies a aquests exercicis, també es millora la coordinació ull-mà, la concentració i l'equilibri i s'afavoreix un altre tipus d'activitats com menjar, servir menjar o fins i tot vestir-se.

Per dur a terme exercicis amb transvasaments, fa falta poc material. N'hi ha prou amb una safata, dos bols, una cullera gran de fusta i algun tipus d'aliments, com les nous, per posar un exemple. Però amb imaginació es poden utilitzar tota mena d'objectes: culleres, pinces, cassons, bols, gerres, llegums, arròs, farina, líquids... S'ha de deixar al nen explorar, equivocar-se, vessar i el que necessiti per anar millorant la seva habilitat.

Cullera amb llavors / Unsplash
Cullera amb llavors / Unsplash

Posar-se en marxa

Per jugar amb ell, es comença presentat l'activitat al nen i convidant-lo que porti ell la safata preparada amb els materials necessaris a la taula. Així, se l'implica en l'activitat i es treballa l'equilibri. L'adult primer li ensenya al nen com es duu a terme el transvasament i, preferentment, es fa d'esquerra a dreta, així s'inicia la preparació per a la lectura. Això sí, si el nen és esquerrà, s'agafa l'objecte de transvasament amb la mà esquerra. Després es convida el nen a fer-ho.

Es poden realitzar transvasaments de nous d'un bol a un altre amb cullera gran de fusta, de llegums d'un bol a un altre amb cullera normal, d'arròs d'un recipient a un altre amb un cassó, de pedretes amb pinces, aigua d'una gerra a l'altra, d'una ampolla a una altra amb embut o utilitzant pipetes o comptagotes. A més, es poden anar comptant quan es pugui els que es van transvasant i així se l'ajuda a aprendre els nombres.

En la metodologia Montessori es duen a terme els transvasaments dins de l'apartat de Vida Pràctica, que consisteix en activitats que tinguin a veure amb la vida del nen i l'ajudin a desenvolupar habilitats que el preparen per a la vida real.