La UEFA ha acordat per unanimitat la reforma de la norma del 'Fair Play Financer' amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat financera i millorar la responsabilitat en el futbol europeu mitjançant requisits de solvència, estabilitat i control de cost.

La nova norma, que passarà a dir-se 'Sostenibilitat Financera', reforça conceptes com la solvència, a través d'una exigència més important en el compliment dels deutes vençuts amb clubs, empleats i administracions públiques, ja que aquestes hauran d'estar al corrent de tots els imports abans del 31 de març.

A més, s'incorpora una nova regla sobre el patrimoni net, segons el qual aquest ha de ser positiu a 31 de desembre de la temporada anterior a aquella per a la qual se sol·licita la Llicència UEFA, o haver millorat un 10% respecte al 31 de desembre de l'any anterior.

La nova norma també preveu canvis en la valoració del mercat, incloent l'obligatorietat de taxar a valor de mercat totes les operacions, ja sigui amb parts relacionades o amb tercers no relacionats, de manera que els ingressos comptabilitzats per sobre del que estipula mercat es consideraran aportacions de capital per l'excés sobre l'esmentat valor de mercat.

A més, millora l'estabilitat financera a través de la nova 'Football Earnings Rule', que mesura l'equilibri en els resultats, complementat amb aportacions de capital d'una manera limitada i raonable. Com a novetat, es permetrà un desnivell de 10 milions sempre que l'equip en qüestió no hagi tingut problemes financers.

Finalment, inclou un nou concepte recollit en el 'Squad Cost Ratio' (indicador de Cost de Plantilla Esportiva), pel qual es limita el cost de plantilla al 70% dels ingressos, calculat com a suma de la despesa de personal, amortitzacions, deteriorament i despeses d'intermediació, garantint així la transparència en els comptes de tots els clubs. L'incompliment en el Cost de Plantilla preveu diferents sancions econòmiques segons l'import de l'excés en què s'incorri.

Per tant, aquesta reforma dona resposta a les reclamacions d'alguns directius que criticaven la permissivitat de la normativa actual de la UEFA cap als anomenats clubs-estat, ja que la futura norma de 'Sostenibilitat Financera' serà molt més estricta amb aquests clubs aconseguint la igualtat de condicions amb la resta dels equips europeus i preservant el futur del futbol. Així ho reconeixia Javier Tebas, president de LaLiga, que sobre aquesta nova normativa declarava que "la sostenibilitat econòmica del futbol és molt important, gairebé per sobre de la competitivitat, ja que en el futbol professional europeu hi ha centenars de milers de llocs de treball que depenen dels clubs, de les lligues i d'aquesta indústria, i, per tant, és molt important que el futbol sigui sostenible econòmicament a tots els països del món".