El Tribunal General de la Unió Europea ha donat la raó al Futbol Club Barcelona i ha anul·lat la decisió de la Comissió Europea que qualificava d'ajuda estatal il·legal el seu règim fiscal com a club de futbol. Als anys 90 les autoritats espanyoles van obligar als clubs esportius a convertir-se en societats anònimes, però va permetre als que haguessin obtingut bons resultats econòmics continuar funcionant com a clubs.

El Barça, l'Athletic Club i el Reial Madrid van ser dels pocs que es van acollir a l'excepció que, posteriorment, la CE va declarar com a ajuda il·legal perquè implicava un privilegi fiscal en l'impost de societats. El Barça i l'Athletic van recórrer la decisió a l'alt tribunal europeu que ara ha conclòs que la CE no va acreditar suficientment que la mesura atorgués un avantatge a determinats clubs de futbol.

Aquesta decisió del Tribunal General es pot apel·lar al Tribunal de Justícia de la UE en un termini de dos mesos.