El Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Barcelona ha desestimat la demanda en reclamació de danys i perjudicis instada per Mediapro contra el FC Barcelona el 2018 per un import d’1.433.861 euros,  per l’incompliment del contracte de cessió de dret publicitari.

Alhora, en el mateix procediment, el jutjat ha condemnat Mediapro a pagar al FC Barcelona la quantitat d’1.252.034 euros en concepte de diverses contraprestacions i liquidacions pendents que el Club va reclamar en la seva reconvenció (una mena de contrademanda a la qual té dret el demandat en el marc del mateix procediment).

Pel que fa a l'incompliment del contracte de cessió de dret publicitari i la reclamació de danys i perjudicis en concepte de lucre cessant instada per Mediapro, la sentència determina que la recuperació d’aquest dret publicitari exercitada pel FC Barcelona es va fer en temps i forma, de bona fe, de forma lícita, necessària i de cap manera per perjudicar Mediapro.

Aquest contracte, subscrit l’1 de febrer del 2016, tenia per objecte la cessió, per part del FC Barcelona, de minuts de la ‘U’ televisiva del Camp Nou a Mediapro per a la seva explotació publicitària, a canvi d’una contraprestació econòmica d’1,6 milions d’euros.

La sentència determina, en definitiva, que l’exercici del dret es va dur a terme d'acord amb el que preveu el contracte, i en atenció a una finalitat legítima d'acord amb el mateix, sense que s'hagi justificat una intenció específica de perjudicar la part contrària i, per tant, no estima aquesta reclamació.