Tal dia com avui de l'any 1148, fa 869 anys, després d'un setge de més de dos mesos els exèrcits de Ramon Berenguer IV, comte independent de Barcelona i príncep d'Aragó, obtenien la rendició del castell islàmic de Tortosa i culminaven la conquesta del territori de la vall baixa de l'Ebre. Segons la Crònica universal del Principat de Catalunya” (1610) del cronista Jeroni Pujades, màxima figura de la historiografia renaixentista catalana, el 21 de novembre, després d'un mes de setge, els musulmans tortosins van demanar i obtenir una treva de quaranta dies a l'espera de rebre ajut militar, amb la condició que si no eren auxiliats rendirien la plaça sense més resistència.

La mateixa Crònica relata que, expirat el termini, els exèrcits de Ramon Berenguer IV van guanyar la plaça sense vessar ni una gota de sang. Però també explica que el comte de Barcelona, per fer front a la despesa extraordinària que implicava l'acceptació de la treva,  va haver de sol·licitar un préstec de 7.700 sous, que inicialment no estava previst. Aquest préstec addicional, sumat al finançament inicial de la campanya, seria íntegrament assumit per les elits mercantils de Barcelona, i especialment per la comunitat jueva barcelonina. En garantia de devolució, el comte va empenyorar tots els molins de la seva propietat i els drets d'estiba i desestiba del port de Barcelona.

Ramon Berenguer IV va lliurar la gestió i part dels beneficis de la tercera part de la ciutat al senescal Guillem de Montcada, segona autoritat civil i militar del Principat. I també la tercera part de la ciutat als cavallers Templers i als naviliers genovesos, que havien contribuït a l'empresa militar. En canvi, la gestió i part dels beneficis del territori seria lliurada als barons que formaven la host comtal. Amb la conquesta i el repartiment es produiria un canvi radical de la població. La societat musulmana seria totalment substituïda per nous pobladors procedents, bàsicament, del comtat de Barcelona i, en menor mesura, d'Aragó i de Gènova.

 

Imatge: Fragment del mapamundi d'Al-Idrissi (1154) / Blog Ilercavònia