Tal dia com avui de l’any 1934, fa 85 anys, en el context dels dies immediatament posteriors als fets del Sis d’Octubre (1934), la Comissaria General d’Ordre Públic de la Generalitat intervinguda pel govern de la República i ocupada pels caps militars de la IV División, emetia una nota titulada “Contra la inmoralidad pública y los juegos prohibidos", que apareixeria publicada l’endemà (17/10/1934) en tots els mitjans de premsa de Barcelona.

En aquella nota es deia: “El comisario general de orden público interesa de este cuartel general se haga saber que ha llegado a su conocimiento que en diversos locales del Paralelo los espectáculos se desarrollan en un ambiente de manifiesta inmoralidad (...) advierte aquella autoridad a los empresarios de dichos locales que les aplicará la máxima sanción y desde luego el cierre del local en el caso de que se confirmen estas denuncias. Análogas advertencias hace por lo que se refiere a juegos prohibidos”.

Durant l’etapa en què la Generalitat va estar intervinguda pel govern de la República (octubre 1934 a febrer 1936) les autoritats governatives van desfermar una duríssima fiscalització i persecució als locals d’espectacles del Paral·lel que provocaria als seus empresaris notables pèrdues. Amb la recuperació de l’autogovern desapareixeria la pressió, que retornaria ―d’una forma més acusada― després de l’ocupació franquista de la ciutat (26 de gener de 1939).