Tal dia com avui de l’any 1486, fa 536 anys, al monestir de Guadalupe (Extremadura, llavors corona castellanolleonesa), el comte-rei Ferran II, anomenat el Catòlic, signava la Sentència Arbitral de Guadalupe, que posava fi a un llarg conflicte armat que a Catalunya, entre els anys 1461 i 1472 i entre 1484 i 1485, havia enfrontat els pagesos de remença amb les oligarquies feudals. Amb la Sentència Arbitral de Guadalupe s’iniciava el desballestament del règim econòmic feudal, que des de l’any 1000 havia convertit els pagesos de remença en quasi mà d’obra esclava, i el principi de la fi del poder polític de l’estament nobiliari, en benefici de la corona.

Segons la majoria de la investigació historiogràfica, la Guerra dels Remences havia estat la primera revolució de la història moderna d’Europa i la pionera d’una sèrie de moviments revolucionaris que, tot seguit, esclatarien al continent europeu estimulats per l’èxit dels pagesos catalans. En les dècades immediatament posteriors, esclatarien les revolucions de les Germanies al País Valencià i a Mallorca; dels Comuneros a Castella; dels Irmandinhos a Galícia o les Jacqueries a l'Occitània francesa. No obstant això, cap d’aquests moviments ―a diferència de la Revolució Remença― culminaria amb èxit.

Amb la Sentència Arbitral de Guadalupe, que confirmava el triomf de les principals reivindicacions remences, Catalunya seria el primer país d’Europa que iniciava el desballestament del règim feudal i, també, el primer país d’Europa que posava els fonaments d’un sistema econòmic, social, cultural i polític modern.