Tal dia com avui de l'any 1826, fa 191 anys, moria penjat a València Gaietà Ripoll i Pla, que passaria a la història per ser l'última víctima de la Inquisició. Ripoll, nascut a Solsona l'any 1768, exercia com a mestre a l'escola de Russafa, que en aquells dies era una petita població situada als afores de València. Hi havia arribat l'any 1823, però només va tenir ocasió d'impartir un curs. L'any 1824 va ser acusat de no ensenyar la doctrina cristiana als seus alumnes. Detingut, passaria dos anys empresonat i sotmès a tortures fins que Josep Maria Despujol, president de la Junta de Fe de la Inquisición de València, el condemnaria a la pena capital.

La Junta de Fe de la Inquisición valenciana havia estat creada pel bisbe Simón López, amb el suport de les autoritats civils, per recuperar les funcions dels tribunals del Sant Ofici inquisitorials, il·legalitzats durant el Trienni Liberal (1820-1823). Miguel Toranzo, antic inquisidor i responsable de l'acusació, va dir de Ripoll que “no cree en Jesucristo, en el misterio de la Trinidad, en el de la Encarnación del Hijo de Dios, en la sagrada Eucarístia ni en la virginidad de María Santísima, ni en la infalibidad de la Santa Iglesia Católica, Romana y Apostólica, no cumple los preceptos pascuales y afirma que no es necesario oír misa para salvarse”.

Gravat d'un judici inquisitorial / Font: Wikimedia

La Junta de Fe de la Inquisición va traslladar la responsabilitat de l'execució a l'Audiència de València a través d'una figura jurídica, habitual en aquests casos, anomenada “relajación”. Serien les autoritats civils les que materialment executarien Gaietà Ripoll, però les seves despulles mortals serien lliurades a l'organisme eclesiàstic per ser carbonitzades en un macabre ritual de depuració. Gaietà Ripoll, lliurepensador que havia rebut la influència dels pacifistes francesos de confessió reformista, es convertia en un símbol de l'ensenyament secular. La seva execució va provocar una onada d'indignació arreu d'Europa. A Espanya, en canvi, va ser censurada i silenciada.

 

Imatge principal: Gravat de Gaietà Ripoll / Font: Viquipèdia