Tal dia com avui de l’any 1813, fa 210 anys, les Corts de Cadis (la representació política de la rebel·lió contra el règim del rei Josep I Bonaparte) votaven i aprovaven l’abolició de la Inquisició a la metròpoli espanyola i a les colònies hispàniques d’Amèrica. Aquesta mesura no va tenir cap efecte pràctic, perquè la majoria de les colònies ja estaven en una fase avançada del procés de desconnexió de la metròpoli. Seria el cas de l’antic virregnat de Río de la Plata, que el 1810 havia proclamat la independència i s’havia constituït com la república de les Províncies Unides de Riu de la Plata (actuals Argentina, Uruguai, Paraguai i Bolívia).

O el cas dels virregnats de Nova Granada (actuals Veneçuela, Colòmbia, Panamà i Equador) i de Nova Espanya (actual Mèxic i els estats de l’istme centreamericà), que ja havien iniciat les seves respectives revolucions independentistes (1810), les quals culminarien entre 1816 i 1823. Río de la Plata, Nova Granada i Nova Espanya representaven el 80% del territori colonial espanyol a Amèrica. Per tant, aquella mesura no va tenir cap efecte a la metròpoli, ni tampoc en la pràctica totalitat dels territoris colonials. Només va ser seguida pel virrei del Perú, i per això el territori que governava encara no s’havia emancipat.

La Inquisició hispànica havia estat implantada a Amèrica el 1569, durant el regnat de Felip II, tot i que des del 1521, durant el regnat de Carles de Gant, s’havien concedit atribucions inquisitorials als bisbes. La seva missió principal era vigilar l’establiment de jueus, musulmans i luterans procedents de la metròpoli. Segons la investigació historiogràfica, entre 1569 i 1813, la Inquisició hispànica a Amèrica va instruir unes 100.000 causes i va executar in persona més de 1.000 persones i, in absentia, més de 20.000. Fins a la construcció de la plaça de toros d'Acho, a Lima (1766), els actes de fe eren el principal espectacle de masses de la principal ciutat colonial hispànica.

La Inquisició hispànica a Amèrica, com tots els instruments de dominació hispànica, va desaparèixer simultàniament a l'emancipació de les antigues colònies i la seva constitució en repúbliques independents.