Tal dia com avui de l'any 1893, fa 124 anys moria a València Carmel Navarro i Llombart, conegut com a Constantí Llombart, que va ser, amb Teodor Llorente, la personalitat més destacada de la Renaixença cultural valenciana de finals del segle XIX. Llombart, amb la seva tasca, esdevé una figura cabdal de la cultura contemporània valenciana. Va ser un gran impulsor de la recuperació del valencià a través d'un potent moviment cultural que, anys més tard, bressolaria el valencianisme polític. És impossible entendre la història cultural del País Valencià, i la del conjunt dels Països Catalans, sense la figura i l'obra de Constantí Llombart.

Llombart, a diferència de la immensa majoria de personalitats de la Renaixença valenciana i catalana, procedia d'un entorn sociològic humil. Havia nascut a Campanar, llavors un municipi de l'Horta valenciana i actualment un barri del cap-i-casal, l'any 1848 en una família de petits agricultors que no li va poder pagar els estudis més enllà del grau elemental. No obstant, Llombart es va revelar com un personatge inquiet i amb una gran capacitat d'aprenentatge autodidacta. En la seva joventut i en la seva maduresa, malgrat el menysteniment que li van dispensar algunes figures de la intel·lectualitat, va esdevenir la personalitat més activa i més rellevant de la cultura valenciana.

Mor Constantí Llombart. Lo Rat Penat

Llombart és especialment conegut per ser el fundador de l'associació Lo Rat Penat (1878) -entitat senyera de la cultura valenciana- dedicada a la promoció, defensa, ensenyament i difusió de la llengua. Llombart discrepava del model d'ensenyament espanyol, tant el públic com el privat, que ignorava -i fins i tot perseguia- el valencià, i va intuir que la llengua podia desaparèixer en poques generacions. Lo Rat Penat va concentrar esforços i personalitats de totes les ideologies -sense excepcions- compromeses amb la recuperació de la llengua. I també, conscient que la unitat de la llengua era una qüestió bàsica, del Principat i de les Illes, i seria entitat pionera en la ideologia cultural de Països Catalans.