Una de cada deu empreses catalanes preveu que haurà de tancar a causa de l'impacte de la pandèmia de la Covid, mentre que un 18,7% de les microempreses -aquelles amb menys de deu treballadors- contemplen aquest escenari. Aquesta és una de les conclusions de l'Enquesta de Clima Empresarial del quart trimestre de la Cambra de Comerç i l'Idescat presentat aquest dimecres.

Segons les dades de l'enquesta, dues de cada tres empreses continua afectades per la pandèmia de la Covid, sent les del sector serveis aquelles que més afectacions han rebut. En canvi, la construcció i la indústria no han patit un deteriorament tan acusat durant el quart trimestre de 2020.

La pandèmia de la Covid ha fet necessàries noves dinàmiques i eines a les empreses. En aquest sentit, el 42,1% de les empreses enquestades afirma haver invertit en digitalització o noves tecnologies. Un 30% hauria introduït nous productes o serveis i un 15,2% hauria explorat nous mercats en el context de la pandèmia.

Afectació de la facturació

El sector de l'hostaleria va ser el que va patir una caiguda de la facturació més important durant el quart trimestre de 2020, concretament d'un 67,5%. Per contra, la indústria i la construcció ho van fer en menor mesura, concretament en un 25,8% i un 32,5% respectivament. En total, la pèrdua de facturació global va ser del 35%. La caiguda de la facturació també va ser més important en aquelles empreses més petites.

Les expectatives de recuperació, que depenen en bona part de la facturació, també varien segons el sector. D’una banda, dos de cada tres establiments a l’hostaleria preveuen un termini superior a l’any, mentre que a la indústria, més de la meitat confien en una recuperació de la facturació més ràpida.

La situació dels treballadors amb Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) també mostren l'evolució de l'economia. Al llarg d’aquests mesos s’ha reduït progressivament el volum de treballadors en ERTO. Del total d’establiments que ha tingut algun treballador en ERTO, un 56,2% ha recuperat el 100% dels treballadors, un 21,2% més del 50%, un 15,5% menys de la meitat i un 7,2% cap al quart trimestre de 2020. Per sectors, la reincorporació total arriba a més del 75% a la construcció i quasi dos de cada tres establiments a la indústria. Tanmateix, a l’hostaleria només el 15% d’establiments ha recuperat el 100% dels treballadors.

Les mesures de contenció del virus i el progrés en la vacunació determinaran l'evolució d'aquests indicadors, segons l'estudi de la Cambra. Per aquest motiu, l'entitat creu que cal reforçar les mesures per les empreses com són els ajuts directes, les pròrrogues dels ERTO, els crèdits ICO i la suspensió o moratòria d’obligacions tributàries.