El Govern ha aprovat el nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 (PETC), elaborat per la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement. Aquest té com a objectiu establir les bases per gestionar l’activitat turística a Catalunya els propers anys, en què, entre d'altres coses, buscarà arribar al 37% de visitants estrangers que visiten Catalunya fora de temporada, incrementar un 10% els turistes allotjats fora del litoral i assolir els 21 milions de turistes internacionals. El pla s'estructura en set eixos, entre els quals hi ha oferir una experiència turística excepcional, la millora de la gestió turística i l'atracció d'inversions, entre d'altres,

A nivell mundial, el 2017 hi van haver 1.323 milions de turistes internacionals, i la previsió de l’Organització Mundial del Turisme pel 2030 és que s’arribi als 1.800 milions. A partir d’aquest punt, el Pla Estratègic dibuixa diferents escenaris de quin podria ser el volum de turistes internacionals que rebria Catalunya en un futur. Un dels escenaris estableix la xifra de 35,6 milions de turistes internacionals al 2030, i en aquest marc el PETC fa una progressió sostinguda que situa el 2022 en uns 21 milions de turistes davant els 19,1 milions del 2018. 

Per aconseguir aquests objectius, el PETC estableix set eixos vertebradors de les accions que s’han de dur a terme, que són disposar d'un ampli menú d'experiències; una millora del màrqueting per conquerir i retenir clients, l'atracció d'inversions necessàries per desenvolupar nous productes turístics, la implementació de millors pràctiques de responsabilitat social i mediambiental; millorar les condicions competitives de la destinació (infraestructures dignes i demanda i afavorir l’accés de la indústria turística a la tecnologia i el coneixement, entre d'altres), una planificació turística que ajudi a redistribuir els fluxos de visitants més enllà de Barcelona i el seu litoral i desenvolupar un nou sistema de governança per gestionar les problemàtiques sectorials en cooperació amb els actors clau de la indústria.

El turisme a Catalunya genera aproximadament l’11% del PIB, amb més de 400.000 afiliats a la Seguretat Social que representen el 13,8% dels ocupats a Catalunya i format per 78.000 empreses i 918.000 places d’allotjament. L’any 2018 Catalunya va rebre 19,1 milions de turistes estrangers, un 0,1% més que l’any 2017, que van generar una despesa superior als 20.600 milions d’euros, un 7,2% més que l’exercici anterior.