La taxa d'atur a Catalunya durant el primer trimestre va incrementar-se una dècima respecte a finals de 2021, situant-se en el 10,23%, segons les dades publicades aquest dijous en l'Enquesta de Població Activa (EPA). Malgrat el repunt, es tracta de la segona taxa més baixa des del 2008 i es manté més de tres punts per sota la mitjana espanyola, amb una taxa d'atur del 13,65%. Catalunya va tancar el primer trimestre amb 394.200 desocupats, 1.200 menys respecte al darrer desembre i 105.500 menys en comparació a l'exercici anterior. Pel que fa a les dades d'ocupació, el país sumava més de 3,45 milions de persones ocupades el darrer dia de març, 40.900 menys que el darrer trimestre, però 83.400 més en termes interanuals.

En termes absoluts, de fet, Catalunya va ser la comunitat on més va caure l'ocupació durant el primer trimestre. Els altres territoris on més es va reduir el nombre de persones ocupades van ser Andalusia i les Canàries, amb 32.000 i 16.700 treballadors menys respecte a finals de 2021, respectivament. No obstant això, Catalunya es manté com una de les comunitats de l'Estat amb la taxa d'atur més baixa. El país ocupa la tercera posició d'aquesta llista, superada únicament pel País Basc (8,69%) i l'Aragó (10,14%).

Construcció, l'únic sector que guanya ocupació

A Catalunya, la construcció va ser l'única activitat que va aconseguir generar ocupació durant el primer trimestre. Segons les dades de l'EPA, el sector va tancar el primer trimestre amb 213.000 persones ocupades, 11.800 més que el trimestre anterior. En termes interanuals, però, la construcció va perdre 6.600 llocs de treball.  En la resta de sectors, en canvi, el nombre de persones treballadores es va reduir en termes intertrimestrals, però va créixer en termes interanuals. L'agricultura va sumar 56.800 ocupats a finals de març, 2.300 menys que el desembre però 10.100 més que el primer trimestre de 2021.

En el cas de la indústria, el sector va perdre 11.100 empleats respecte al trimestre anterior, tancant el mes de març amb 577.100 ocupats. En termes interanuals, però, vora 6.000 treballadors van incorporar-se a l'activitat. Pel que fa als serveis, Catalunya va tancar el primer trimestre amb 2,61 milions d'ocupats al sector, 39.300 menys respecte al desembre però 73.900 més que el març de 2021.

Més atur en el cas de les dones

La taxa d'atur a Catalunya segueix sent superior en el cas de les dones. Segons les dades de l'EPA, la taxa d'atur femenina es va situar en el 10,85%, mentre que la masculina va ser del 9,66%. Malgrat la diferència, la taxa d'atur femenina es va reduir vuit dècimes respecte al trimestre anterior, mentre que la masculina en va augmentar vuit. Al conjunt de l'Estat les diferències són les mateixes, amb una taxa d'atur en homes del 12,04% i una taxa d'atur en dones del 15,44%.

Pel que fa a l'edat, la taxa d'atur es manté elevada en les franges d'entre 16 i 19 anys i d'entre 20 i 24 anys, del 43,96% i del 19,98%, respectivament. Entre els 25 i els 54 anys, la taxa baixa fins al 8,79%, mentre que en la franja de més de 55 anys la taxa se situa en el 9,41%.

Per contra, al tancament del primer trimestre, a Catalunya es van registrar 164.300 aturats de llarga durada, és a dir, persones que fa més d'un any que busquen feina. Això suposa una reducció de 17.700 aturats respecte al trimestre anterior i de 42.900 en termes interanuals.

Situació al conjunt de l'Estat

Al conjunt de l'Estat  l'atur ha augmentat en 70.900 persones entre gener i març, fet que suposa gairebé un 2,3% més que en el trimestre anterior, mentre que l'ocupació es va reduir en 100.200 llocs de treball (-0,5%), el descens més baix en un primer trimestre des de 2019, quan es van destruir 93.400 llocs de treball. A finals de març, el nombre total d'aturats es va situar en 3.174.700 persones i el d'ocupats, en 20.084.700 persones,  segons les dades de l'enquesta de població activa. L'augment de l'atur en el primer trimestre d'aquest any contrasta amb la caiguda en 65.800 aturats registrada en el mateix període de 2021. En els tres primers mesos de 2020, quan va fer aparició la pandèmia del Covid, l'atur es va incrementar en 121.000 persones, per sobre del que ho ha fet en el primer trimestre d'aquest any. D'aquesta manera, la taxa d'atur ha despuntat tres dècimes en el primer trimestre, fins al 13,65%, mentre que la taxa d'activitat va baixar poc més d'una dècima, fins al 58,5%, després de reduir-se el nombre d'actius en 29.400 persones entre gener i març (-0,1%).