El Consell Gestor del Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques (Fasee), que depèn de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), ha aprovat aquest divendres l'ajuda sol·licitada per Celsa per valor de 550 milions d'euros. Aquests 550 milions s'entregaran a l'empresa catalana a través de la concessió d'un préstec participatiu per import de 280,5 milions i un altre ordinari de 269,5 milions amb càrrec al Fasee. Ara bé, com l'import del préstec participatiu és superior a 250 milions d'euros, és necessària l'autorització per part de la Comissió Europea abans de la seva elevació al Consell de Ministres.

L'operació ha estat aprovada després d'un exhaustiu i rigorós procés d'anàlisi de la situació econòmica i jurídica de l'empresa, de l'impacte que ha sofert per la Covid i del pla de viabilitat de CELSA España (Barna Steel S.A. i les seves 13 filials espanyoles operatives), de la reestructuració del deute amb els seus creditors, així com de les perspectives d'evolució de la companyia i de les garanties aportades per a assegurar la devolució del suport financer públic temporal que rebrà. Segons el mateix comunicat, la SEPI assegura que durant el procés han participat assessors independents, responsables de verificar el compliment dels requisits d'elegibilitat i analitzar la suficiència de les mesures plantejades en el pla de viabilitat presentat pel grup industrial. Aquests experts han analitzat també l'impacte de la covid en la situació del sol·licitant del finançament i el sector al qual pertany. 

Aquest acord arriba un mes i mig després que la SEPI donés el vistiplau preliminar a l'expedient de Celsa per al seu rescat, sol·licitat l'any 2020, durant la primera onada de la pandèmia. La SEPI va concloure el 15 de març l'anàlisi de la sol·licitud amb càrrec al Fasee sol·licitada per Celsa, qui va acceptar els termes i condicions fixats pel Fasee per a la concessió de l'ajuda. Cal recordar també que Celsa compta amb un deute superior als 2.000 milions d'euros a Espanya i va tancar 2021 amb una facturació de 5.300 milions i un ebitda al voltant dels 600 milions a escala global, i compta amb 4.500 treballadors a Espanya i prop de 10.000 en tota Europa. Per a Celsa España la crisi ocasionada per la pandèmia va generar caigudes en els seus mercats naturals del 25% en 2020, any que va llançar un resultat negatiu de 364 milions d'euros.

El fons gestionat per la SEPI ha aprovat des de la seva formalització fins a finals d'abril 19 expedients per un import de 2.125 milions d'euros, la qual cosa suposa el 40% dels 5.310,5 sol·licitats, segons les dades actualitzades facilitades pel hòlding públic. A més, el Fons, dotat amb 10.000 milions d'euros, ha formalitzat fins a aquesta data el tancament d'expedients corresponents a sol·licituds no elegibles per valor de 444,7 milions.

3.000 milions en ajudes

Amb aquest anunci, Celsa rep l'ajuda més gran de les que ha concedit fins ara el Fasee, un dels instruments de suport a l'economia a escala europea per contrarestar els efectes provocats per la Covid, que ha desemborsat fins ara uns 3.052,62 milions d'euros a 24 empreses, un 30,53% dels 10.000 milions dels quals estava dotat. El fons que gestiona la SEPI es tanca el pròxim 30 de juny, que és quan finalitza la pròrroga de la Comissió Europea al marc temporal d'ajudes estatals per la covid que empara la constitució d'aquest.

En una situació molt semblant a la que estava Celsa fins avui es troba Abengoa, que està pendent d'una ajuda de 249 milions, per a la seva filial operativa Abenewco 1, que aglutina els actius més valuosos i l'activitat de la matriu. El rescat d'Abengoa, en concurs de creditors des de febrer de 2021, passa per l'entrada d'un soci a Abenewco i l'única oferta vinculant que està sobre la taula és la del fons nord-americà Terramar Capital. No obstant això, la seva entrada està condicionada a l'obtenció dels 249 milions de rescat, que al seu torn activaria la resta de la reestructuració, amb un màxim de 300 milions d'avals dels bancs per a poder escometre projectes.