Les professions relacionades amb la tecnologia i la informàtica segueixen sent les més demandades i amb millors salaris a Catalunya, sigui amb un grau universitari o amb un títol de formació professional, així ho indica l'últim informe que la Cambra de Comerç de Barcelona i InfoJobs han elaborat per tercer any consecutiu. Aquest informe ofereix dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen al mercat laboral per professions i nivell formatiu, així com els sous associats a aquestes vacants a Catalunya. Concretament, aquest informe classifica les vacants de feina a Catalunya en un total de 121 professions segons si es demana una titulació d’FP o una titulació universitària i per a cadascuna d'elles s’ofereix una triple informació, el nombre de vacants gestionades per InfoJobs el 2020 i 2021, el nombre de persones que es presenten per vacant i el salari mitjà brut que s’ofereix en les vacants laborals.

L'informe presentat el passat 5 de maig, mostra com la suma de les ofertes en Informàtica i telecomunicacions (IT), tecnologia i indústria i professions, arts i oficis, concentren el 33% de les ofertes que demanen titulació d’FP o universitat gestionades per InfoJobs els últims dos anys. El següent grup de professions amb més vacants publicades està integrat per Administració d’Empreses i Finances i Banca, Comercial i Vendes, Atenció al client, i Sanitat i Salut. En aquest punt, cal destacar l’augment de vacants en l’àmbit de la Sanitat i Salut en tot el context de la pandèmia i que ha passat de concentrar només el 5% de les ofertes totals el 2018 al 8% els anys 2020-2021. La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior.

Pel que fa a les professions amb més sortides laborals, l'informe de la Cambra i InfoJobs mostra com, de les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són les d’informàtica i telecomunicacions (IT), tecnologia i indústria (inclou les enginyeries), i professions, arts i oficis, un altre cop, ja que són les que mostren més vacants per nombre de persones que s'hi presenten. També tenen una alta sortida professional les ocupacions relacionades amb finances i banca, comercial i vendes, i sanitat i salut, en aquest punt també s'observa un canvi de tendència arran de la covid. 

Per contra, cal apuntar que la pandèmia ha tingut una afectació negativa sobre la demanda de treball en algunes ocupacions, com ara el turisme, el comerç o l’atenció al client, però alhora ha impulsat la demanda de les ocupacions en els sectors de les TIC i la salut, fins al punt que s’afirma un repunt en la taxa de vacants no cobertes en aquests dos àmbits. De fet, s’ha vist que els desajustos entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral s’estan agreujant, especialment en el cas dels/les professionals amb formació d’estudis TIC, siguin d'FP o universitaris. Es tracta d’un dèficit que no es podrà corregir completament fins que no hi hagi una major presència femenina en aquest àmbit, segons la Cambra i InfoJobs.

Els salaris més alts també són per a professions tecnològiques

Un punt important a l'hora d'aplicar per a un lloc de treball, normalment, acostuma a ser el sou, i en aquest informe es mostra com, a Catalunya, el sou mitjà brut de les ofertes laborals que demanen FP està al voltant dels 24.000 euros/any i el de les ofertes per a graduats universitaris entorn dels 30.800 euros/any, però aquí hem de tenir en compte que InfoJobs es caracteritza per publicar ofertes laborals destinades principalment al segment de població més jove i amb menys experiència laboral. 

En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau d’FP, les professions que ofereixen un salari mitjà més elevat són: informàtica i telecomunicacions (prop dels 30.000 euros anuals) i tecnologia i indústria (entorn dels 27.300 euros).  En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau universitari, les professions que ofereixen un sou més alt són: informàtica i telecomunicacions (36.500 euros/any de mitjana), comercial i vendes, i immobiliària i construcció (per sobre dels 34.000 euros anuals). L’experiència és un element determinant en la progressió del salari, especialment quan es tracta de graduats universitaris. Per això, el salari mitjà ofert en una vacant que demana com a mínim 5 anys d’experiència augmenta un 27% fins a gairebé els 31.000 €/any en el cas d’estudis d’FP; i puja un 44% fins als 44.300 €/any en el cas dels graduats universitaris.

En l'informe no només es parla de les professions amb millors salaris, i cal destacar que hi ha diversos exemples on els salaris són excessivament baixos, fins i tot quan el candidat/a és junior. Potser el cas més destacat és el del sector salut, on el salari mitjà ofert a les vacants és al voltant dels 19.000 euros quan la formació requerida és un grau d’FP o de 29.000 quan es requereix un títol universitari (fonamentalment són vacants per a Infermeria). La conseqüència de la infravaloració econòmica continuada d’aquestes professions al nostre país ha estat la “fuga de talent” cap a altres països, fet que ha quedat fortament palès en un dèficit de personal durant la pandèmia.

Les dones segueixen sent minoria

El percentatge de dones matriculades en graus universitaris tècnic o del que popularment es coneixen com 'de números', augmenta gradualment amb el pas dels anys, encara que segueixen representants només el 21% del total. A Catalunya, en el curs 2020-2021 les dones van representar el 12% de les matriculacions en els graus universitaris d’informàtica, el 24% en les enginyeries, i el 33% en matemàtiques i estadística, malgrat que els darrers cinc cursos aquests percentatges han anat millorant tant en el cas de la informàtica (era el 10% en el curs 2015-2016) com de les enginyeries (era el 21% en el curs 2015-2016). Tanmateix, de totes les dones matriculades a la universitat el curs 2020-2021, només un 6% van optar per aquests estudis, mentre que en el cas dels homes va ser l’opció escollida pel 28% dels matriculats.

En l’àmbit de la formació professional els resultats per sexe són encara més desiguals i si mirem les dades publicades pel departament d'Educació per al curs 2020-2021 i per al conjunt de centres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el percentatge de dones matriculades a la branca d’informàtica i comunicacions és del 7%, en fabricació mecànica el 6%, en electricitat i electrònica el 5%, en instal·lació i manteniment el 4%, i en transport i manteniment de vehicles el 3%. Aquests resultats cobren especial rellevància en aquest moment per tractar-se de llocs de treball que, en general, tenen una elevada ocupabilitat i bona remuneració.

La informació que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2020 i 2021, de manera que recull l’impacte dels dos anys de la COVID-19 en el mercat laboral. En total, InfoJobs ha gestionat més de 530.000 vacants en dos anys a Catalunya, de les quals el 53% requereixen un nivell d’estudis mínim d’FP o d’un títol universitari.

El llistat complet de professions analitzades: