La Cambra de Comerç de Barcelona, presidida per Joan Canadell, ha publicat una llista de les professions que tenen més demanda a Catalunya, segons un estudi que ha elaborat conjuntament amb l'empresa Infojobs.

La primera és informàtica i telecomunicacions, seguida tecnologia i indústria; professions, arts i oficis; administració d'empreses, finances i banca, comercial i vendes, atenció a clients; qualitat, producció i R+D; compres, logística i magatzem; Sanitat i salut; sector farmacèutic i biologia; turisme i restauració; recursos humans; educació i formació; màrqueting i comunicació; disseny i arts gràfiques; immobiliari i construcció; legal; administració pública i venda al detall.

La suma de les ofertes en Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (exclòs IT), i Professions, arts i oficis, concentren gairebé el 40% de les ofertes que demanen titulació d’FP o Universitat gestionades per InfoJobs el 2018. El segon i tercer grup de professions amb més vacants són l’integrat per Administració d’Empreses i Finances i Banca (concentren el 14%) i Comercial i Vendes (8%). La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior sobre el total de vacants gestionades per InfoJobs. 

De les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són també les d’Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (exclòs IT), i Professions, arts i oficis. També les professions relacionades amb Finances i Banca, i Comercial i Vendes, tenen una alta sortida professional, ja sigui amb formació FP o Universitària. La resta tenen demanda mitja o alta, segons el cas. Únicament la branca Legal té una demanda baixa (semàfor vermell en FP i taronja en Universitats). 

Professions demandades Cambra

Segons l'estudi, l’experiència és un element determinant en la progressió del salari, especialment quan es tracta de graduats universitaris. El sou mitjà brut de les ofertes laborals dels graduats d'FP passa de poc més de 23.000 euros/any quan s’acaben de finalitzar els estudis a gairebé 31.000 euros/any al cap de 5 anys, un 33% més. Per la seva banda, el sou mitjà brut ofert als graduats universitaris és de poc més de 28.000 euros quan es finalitzen els estudis i passa a 44.541 euros/any al cap de 5 anys, gairebé un 60% més. Això demostra que el grau de progressió salarial és més elevat quan s’ha cursat un grau universitari. 

 

L'estudi també analitza l'enquesta del Clima Empresarial, i constata que el 24% de les empreses (1 de cada 4) diu que la manca de mà d’obra adequada està limitant la marxa del negoci (o facturació). Aquest percentatge ha anat pujant gradualment des del 2013, quan només un 6,2% ho indicava. 

Per sectors, la construcció és el més afectat per la manca de mà d’obra adequada, ja que un 38% d’empreses així ho assenyala. El segueixen la resta de serveis i la indústria. El comerç i l’hostaleria són els sectors menys afectats (amb un 20% o menys d’empreses que ho assenyala). 

Però la variable més determinant a l'hora d’identificar les empreses amb més problemes de manca de personal adequat per fer créixer el seu negoci és la territorial. Segons els resultats de l’enquesta, aquest problema afecta sobretot a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona, on el 30% d’empreses veuen limitat el creixement de la seva facturació perquè no disposen de la mà d’obra adequada. En canvi, a Barcelona el problema és menor (afecta al 21% d’empreses).

El diferent impacte per territori també queda demostrat quan s’analitzen els resultats del sector de l’hostaleria (hotels + restaurants) per zones turístiques. Gairebé la meitat de les empreses de la Costa Brava tenen problemes de manca de personal adequat, i un 33% també en tenen a la zona turística d’Interior i als Pirineus. Al Barcelonès i a la Costa de Barcelona, en canvi, no sembla ser un factor important que limiti el seu negoci (només un 6% i 7% respectivament, així ho indica).

A banda de l’enquesta del Clima Empresarial, la Cambra de Comerç de Barcelona va fer una consulta el passat mes de desembre on es preguntava als empresaris si tenien dificultats per trobar personal qualificat, i gairebé el 80% van respondre afirmativament, tot i que només 1 de cada 3 indicaven que no havia pogut cobrir alguns llocs de treball, un resultat similar al que dona l’enquesta de Clima Empresarial.