El preu de l'habitatge segueix pujant a Espanya, però no al ritme de la inflació. Segons l'últim Informe sobre el mercat de l'habitatge que elaboren Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra, el preu de l'habitatge usat a Espanya ha pujat fins a un 4,44% de mitjana en el primer semestre de 2022 i se situa en 2.475 euros el metre quadrat. És per això que Lázaro Cubero, director d'Anàlisi de Tecnocasa, ha destacat aquest dijous durant la presentació de l'informe que el mercat immobiliari actual es troba en un moment "de màxim volum d'operacions" i ha assegurat que la venda d'habitatges de segona mà ha pujat en el primer trimestre de 2022 un 24% respecte al mateix trimestre de 2021.

L'Informe sobre el mercat de l'habitatge també analitza les principals dades relatives a la concessió d'hipoteques. Durant la primera meitat del 2022, la hipoteca mitjana se situa en 121.715 euros, un 3% més que fa un any. La ciutat de Barcelona, amb una hipoteca mitjana de 154.311 euros i una variació del 0,3%, és la ciutat amb la hipoteca més alta mentre que a Madrid és de 130.732 euros. 

Durant la presentació de l'informe, Paolo Boarini, conseller delegat del Grup Tecnocasa, ha repassat els principals indicadors de risc d'una hipoteca, fet que permet saber si hi ha hagut un enduriment o, contràriament, una relaxació per part de les entitats bancàries a l'hora de concedir. Segons Boarini, tots els indicadors analitzats presenten estabilitat i estan en línia amb estàndards crediticis. Així, per exemple, la ràtio préstec a valor se situa en el primer semestre de 2022 en el 72%, mentre que la ràtio entre la quota mensual de la hipoteca i els ingressos de l'hipotecat està en el semestre analitzat en el 32%. Per part seva, el 86% dels nous hipotecats comptava en el primer semestre de 2022 amb un contracte laboral indefinit, xifra en línia amb els semestres anteriors. Finalment, el termini actual d'una hipoteca és de 27,5 anys, molt lluny dels 35 anys de 2007.

Boarini també ha volgut destacar l'important augment que han experimentat les hipoteques a tipus d'interès fix en els últims semestres. En 2015 aquest tipus d'hipoteques representava només el 5% del total, mentre que en el primer semestre de 2022 han arribat al 83%. En el semestre analitzat, el tipus d'interès aplicat en les hipoteques variables (1,71%) ha superat per primera vegada al de les hipoteques a tipus fix (1,62%). Aquesta circumstància ve explicada pel fet que a l'abril i maig d'enguany l'Euríbor va registrar valors positius per primera vegada en molt de temps. Amb relació a la quota mensual, les hipoteques a tipus fix se situen en 436 euros al mes i les variables en 423 euros al mes. Això es deu al fet que les hipoteques variables són una mica més llargues.

Durant la presentació s'ha presentat l'informe Dinamisme del mercat immobiliari a Espanya del qual es desprèn que en matèria d'habitatge de segona mà que les comunitats més dinàmiques, i amb això amb més activitat immobiliària, són Illes Balears, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Andalusia, Comunitat de Madrid, Ceuta i Catalunya. Totes aquestes comunitats autònomes mostren una activitat per sobre de la mitjana nacional, que se situa en 2,4 vendes per cada 100 habitatges.

Nova càtedra vinculada al sector immobiliari

A part de la presentació de l'informe, cal apuntar que fa una setmana, el Grup Tecnocasa i la UPF de Barcelona també han presentat una nova càtedra d'empresa vinculada al sector immobiliari per analitzar en profunditat el dinamisme del mercat immobiliari i financer a Espanya. Es tracta de la "Càtedra Tecnocasa–UPF d'Anàlisi del mercat de l'habitatge", l'objectiu de la qual és el foment de la docència, la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de l'anàlisi científica del mercat immobiliari.

Segons la universitat, els principals aspectes en els quals se centrarà la càtedra són l'anàlisi de l'evolució del preu de l'habitatge, tant de compravenda com de lloguer, el finançament de la compra d'habitatge, els indicadors de demanda al mercat immobiliari espanyol i l'activitat immobiliària al mercat espanyol en diferents nivells geogràfics (comunitat autònoma, província i població). D'altres treballs seran l'elaboració semestral d'un índex de preus de l'habitatge i una sèrie històrica dels indicadors bàsics del mercat immobiliari i hipotecari a partir de les dades analitzades en els informes semestrals ja existents i de futurs estudis. A més, es durà a terme una anàlisi homogènia i comparativa entre els diferents nivells geogràfics, per detectar les zones amb major i menor activitat immobiliària i estudiar la seva evolució.