La patronal Pimec ha alertat que els preus de l'electricitat que paguen pimes i autònoms de l'Estat són un 36% més cars que la mitjana de les economies grans d'Europa i fins a un 87% més alts que la mitjana de les economies petites avançades. Aquesta és una de les conclusions de l'informe 'Preus de l'electricitat a Europa, comparats, 2014-18', de l'Observatori de la Pime, que compara els preus de l'electricitat que paguen les empreses de 26 països europeus amb dades de l'Eurostat.

L'estudi analitza el preu de l'electricitat que paguen les empreses de 26 països europeus des de dades del Eurostad, analitzant el període 2014-2018, i distingeix els nivells de consum i els preus corresponents.

Les dades mostren que és a l'Estat on les empreses menys consumidores, per sota dels 20 MWh, paguen l'electricitat més cara, de manera que les grans consumidores paguen una quarta part del que paguen les empreses petites. A més, també hi ha el diferencial més alt entre els 26,49 cèntims per hora que paguen aquests consumidors i els 7,77 de les empreses amb consum d'entre 20.000 i 70.000 MWh.