El PIB incrementarà un 2,1% aquest any, una dècima menys del que preveien els anteriors informes, i un 1,8% el 2020 a Espanya segons la Confederació Espanyola de les Organitzacions Empresarials (CEOE). En un informe trimestral publicat pel seu servei d'estudis, asseguren que la desacceleració del 2019 a l'any següent serà "molt gradual" i l'atribueixen al menor creixement de l'ocupació i de les exportacions, així com a la "incertesa" sobre el procés de consolidació fiscal i a l'augment dels costos empresarials.

D'altra banda, la patronal preveu que la demanda interna segueixi sent el principal motor del creixement i assenyalen que la inversió en construcció serà el component més dinàmic.

Segons el mateix informe, el consum privat a Espanya frenarà el ritme de creixement aquest any i arribarà al 2%, també degut a la baixa ocupació. Tot i això, la patronal confia que la moderació de la inflació i les condicions financeres favorables donin suport a aquest tipus de consum.

D'altra banda, la CEOE apunta que el creixement de les exportacions és "difícilment sostenible" degut a la "incertesa" i la desacceleració econòmica a nivell global. En un sentit similar, calculen que les importacions també moderaran l'evolució d'acord amb el menor creixement de la demanda a nivell estatal.