A partir d'avui, 12 d’octubre, entra en vigor a la Unió Europea un nou sistema d’etiquetatge del combustible comú. El nou etiquetatge que trobarem a les benzineres i als nous vehicles constarà de lletres i números emmarcats en quadrats, cercles o rombes, segons es tracti de benzina, gasoil o gas. S'abandona la classificació dels combustibles en base als octans. Aquest nou sistema conviurà, per ara, amb l’existent.

Equivalències

La benzina vindrà etiquetada en forma de cercle, s’utilitzarà la lletra E en referència al seu contingut en etanol seguida d’una xifra igual al percentatge que porti d’aquesta substància.

Hi haurà benzina E5 (equivalent a la 95), E10 (98) i E85. En el cas del gasoil, s’utilitzarà la lletra B (reflectint el contingut en biodièsel) i les xifres 7 i 10, o les sigles XTL quan es tracti del dièsel parafínic.

Quant al gas, el símbol serà el rombe, amb les sigles H2 (hidrogen), CNG (gas natural comprimit), LNG (gas natural liquat) i LPG (gas liquat de petroli).

A banda del nou etiquetatge a les benzineres, els nous vehicles hauran de dur la corresponent etiqueta amb el combustible recomanat.

etiquetas combustible 2018

El canvi en l’etiquetatge dels combustibles respon a la intenció de la Unió Europea de reduir la dependència del petroli i començar a estendre l’ús d’energies alternatives que redueixin les emissions contaminants. Aquest canvi però topa amb la incompatibilitat que hi ha, ara per ara, amb les infraestructures existents.

La Unió Europea aposta pels vehicles híbrids i els elèctrics com a alternativa als mitjans actuals. És per això que s’està preparant un pla per instal·lar punts de càrrega a estacions de servei, portuàries o de ferrocarril.