El mercat laboral espanyol ha superat per primera vegada els 9 milions de dones ocupades, segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball. La Seguretat Social va tancar maig amb 9.043.749 dones afiliades, mentre que la xifra d'homes es va situar en 10.398.364, en un mes en el que es van sumar 211.752 d'ocupats fins a un total de 19.442.113 persones.

Es tracta de la xifra més alta d'afiliats de la sèrie històrica per a un mes de maig i només superada per la dada de juliol de 2007, quan es van assolir els 19.493.050 treballadors. Per gènere, d'aquests 211.752 afiliats sumats al maig, pràcticament la meitat -104.416- van ser dones.

Per règims, en el general, on s'engloben la majoria dels treballadors, hi ha 7,12 milions de dones davant 7,75 milions d'homes. Al sector agrari, la mitjana de maig deixa 344.694 treballadores davant 463.560 homes; mentre que en el sistema d'Empleats de la Llar les dones suposen majoria: 388.604 treballadores davant 18.241 homes.

En el règim d'autònoms, les dones sumen 1,11 milions mentre que els homes són 1,97 milions.