Naturgy invertirà més de 52 milions d'euros en la construcció de les seves dues primeres plantes fotovoltaiques que permetrà la creació de més de 700 llocs de treball tant directes com indirectes durant les fases de construcció, operació i manteniment. El director general d'Energia de la Junta d'Andalusia, Manuel Larrasa, i l'alcalde de Tabernas, José Díaz, juntament amb el responsable de Desenvolupament de Projectes de Naturgy, Juan Ferrero, el director d'Operacions de Naturgy, Jesús San Emeterio, i el delegat de Desenvolupament de Naturgy a Andalusia, Jesús Varela, han posat avui la primera pedra de les dues plantes que la multinacional energètica construirà a Andalusia.

Ambdues instal·lacions, Tavernes I i Tavernes II, tenen una potència de 50 MW cada una i produiran conjuntament més 228 GWh/any d'energia, la qual cosa equival al consum elèctric anual de 65.400 habitatges. A més, aquestes infraestructures permetran desplaçar l'ús d'altres fonts de generació elèctrica convencional i contribuiran a reduir més de 145.200 tones de CO₂ a l'any, addicionalment a altres emissions contaminants.

El responsable de Desenvolupament de Projectes de Naturgy va destacar que "per a la companyia és un dia important ja que posem la primera pedra de les dues primeres plantes fotovoltaiques que Naturgy construeix a Andalusia, reforçant així el nostre compromís". Ferrero va insistir que "ambdós projectes demostren la forta aposta de la companyia per l'increment en generació renovable, previst en el nostre Pla Estratègic 2021-2025".

Els projectes de les plantes fotovoltaiques s'han dissenyat tenint en compte la seva adequada integració ambiental i paisatgística. Prova d'això és la gran varietat de mesures ambientals preventives i compensatòries que es duran a terme, tals com reforestacions en parcel·les amb escassa coberta vegetal natural; mesures agroambientals per afavorir l'hàbitat de les aus estepàries, amb sembra anual de cereal; la construcció de menjadores i abeuradors per a la fauna; caus per a repoblació amb conill de muntanya i caixes niu, ruscos i refugis per a insectes, entre altres accions.

Aposta per la transició energètica

Naturgy va presentar aquest any el seu nou Pla Estratègic 2021-2025, amb el qual la companyia impulsarà el seu paper en la transició energètica i en la descarbonització, amb un objectiu de neutralitat d'emissions el 2050 i una potència instal·lada de fonts renovables propera al 60%.

La companyia té previst invertir 14.000 milions fins a 2025, dels quals aproximadament dos terços es dedicaran a l'impuls de la generació renovable. La potència de generació renovable del grup passarà dels gairebé 5 GW operatius actuals als més de 14 GW previstos per ser operatius el desembre de 2025.

Aquestes inversions confirmen el gir estratègic de la companyia cap a un mix energètic més sostenible i el seu compromís amb la transició energètica.

Tot això, sense abandonar els objectius fonamentals de creació de valor i creixement per a cada un dels negocis, així com els objectius en matèria d'ESG. En 2020 Naturgy va reduir un 7% les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que se sumen a la reducció del 16% protagonitzada el 2019. A més, va reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat impulsant noves iniciatives d'acció social i avançant en les seves polítiques d'igualtat i diversitat.

Imatge principal: fotografia de recurs d'un operari col·locant una placa fotovoltaica